Fylkesstyre

Verv Navn/Epost Mobil
Kontoradresse FrP Hedmark  
Leder Johan Aas 99119172
Pol.nestleder Tor Andre Johnsen 91823933
Org.nestleder Hege Jensen 41235740
Studieleder Arild Pettersen 99335809
Medlemsansvarlig Per Trond Steen 93695975
Medlem Erling Behrens 45027284
Medlem Ida Marie Bredvold 40479036
Medlem Frank A. Buen 94209214
Medlem Thomas Fossen Elnes 46963507
Medlem Stein Surén 99615144
Medlem Inge Rune Wahlstrøm 97502096
Gruppens representant Kjell Arne Hanssen 95225285
FpS representant Sondre Nordjordet 41679745
FpU representant Katrine Aurland 48092992
Stortingsgruppens repr. Tor Andre Johnsen 91823933
1. varamedlem Jan Olav Nybruket 93284213
Rådgiver Knut Gunnar Larsen 90780275


Fylkesting

Verv Navn/Epost Mobil
Gruppeleder Kjell Arne Hanssen 95225285
Medlem Kjell Arne Hanssen 95225285
Medlem Tor Andre Johnsen 91823933
1. varamedlem Hege Jensen 41235740
2. varamedlem John Holen 97956602
4. varamedlem Jon Alfred Berge 48178754
5. varamedlem Arne Georg Aunøien 90057819