Fylkesstyre

Verv Navn/Epost Mobil
Kontoradresse FrP Hedmark  
Leder Johan Aas 99119172
Pol.nestleder Dag Martin Bakken 95213932
Org.nestleder Frank A. Buen 94209214
Studieleder Arild Pettersen 99335809
Medlemsansvarlig Per Trond Steen 93695975
Medlem Erling Behrens 45027284
Medlem Ida Marie Bredvold 40479036
Medlem Sten Gjermund Fjeldskogen 92838130
Medlem Eric Frettem 93080888
Medlem Svetlana K. Johnsen 90793395
Medlem Stein Surén 99615144
Gruppens representant Kjell Arne Hanssen 95225285
FpU representant Katrine Aurland 48092992
Stortingsgruppens repr. Tor Andre Johnsen 91823933
1. varamedlem Kari Helene Bekkelund 95465924
2. varamedlem Gunn Kvisler 41063929
3. varamedlem Arne Georg Aunøien 90057819
4. varamedlem Gunnhild Heitmann Johnsen 92642813
Rådgiver Knut Gunnar Larsen 90780275


Fylkesting

Verv Navn/Epost Mobil
Gruppeleder Kjell Arne Hanssen 95225285
Medlem Kjell Arne Hanssen 95225285
Medlem Tor Andre Johnsen 91823933
1. varamedlem Hege Jensen 41235740
2. varamedlem John Holen 97956602
4. varamedlem Jon Alfred Berge 48178754
5. varamedlem Arne Georg Aunøien 90057819

 

Fylkestingkandidater

Verv Navn/Epost Mobil
1. kandidat Per Roar Bredvold 93063534
2. kandidat Katrine Aurland 48092992
3. kandidat Dag Martin Bakken 95213932
4. kandidat Kjell Arne Hanssen 95225285
5. kandidat Hege Jensen 41235740
6. kandidat Svetlana K. Johnsen 90793395
7. kandidat Kari Helene Bekkelund 95465924
8. kandidat Per Trond Steen 93695975
9. kandidat Karsten Kamp 47660809
10. kandidat Ida Marie Bredvold 40479036
11. kandidat Arne Georg Aunøien 90057819
12. kandidat John Holen 97956602
13. kandidat Jon Alfred Berge 48178754
14. kandidat Gunnhild Heitmann Johnsen 92642813
15. kandidat Knut Hageberg 91181968
16. kandidat Fred Cato Johansen 92897067
17. kandidat Gunder Haugen 90791390
18. kandidat Johan Aas 99119172
Ordfører Per Roar Bredvold 93063534