Bli medlem

Som medlem i Fremskrittspartiet får du mulighet til å påvirke og skape en enklere hverdag for folk flest. Du får også stemmerett på årsmøte. Hvis du ønsker å delta aktivt vil du kunne være valgbar til ulike verv og posisjoner. I tillegg får du tilsendt vårt magasin Fremskritt med fem utgaver i året.