Arnt Erik vil ha fire nye år i kommunestyret

Siden 2015 har Arnt Erik Gangås vært fast medlem i utvalg for oppvekst. Nå vil han fortsette kampen for mobbeombud, mangfold i barnehagesektoren og gode nærskoler.

Ombud for enkeltmennesket

– Min viktigste oppgave som folkevalgt er å ta innbyggerne på alvor. Jeg ønsker å fortsette jobben for enkeltmennesket i kommunen, sier Arnt Erik Gangås.


For fire år siden gikk Askøy FrP til valg på å få eget mobbeombud til Askøy. Fire år senere har Askøy fortsatt høye mobbetall og Askøy FrP har ikke fått flertallet med seg på å få etablert mobbeombudet.

– Det er trist at mange barn opplever mobbing i hverdagen på Askøy. Det er altfor mange barn og unge som opplever dette, sier Gangås.

Kommunen har startet et program mot mobbing, men Arnt Erik er klar på at dette i seg selv ikke er nok.

– Askøy trenger et eget mobbeombud. Mange barn opplever å bli mobbet av voksne derfor er det behov for et uavhengig mobbeombud som kan ta tak i dette med ledelsen på de skolene dette gjelder, sier Gangås.
Elevundersøkelsen på Askøy viser at mange opplever å bli mobbet av en voksen på skolen. Dette er et helt uakseptabelt tillitsbrudd som er ødeleggende for elevene og skolen.
Foto av Arnt Erik Gangås.

Arnt Erik Gangås (39)

Født og oppvokst i Orkdal i Sør-Trøndelag. Bosatt på Askøy siden 2006. Bakgrunn fra salg og serviceyrket og har arbeidsted i Bergen. Stor interesse for sport, spesielt fotball. Engasjert i frivillighetsarbeid. Bosatt på Fauskanger.

Jobber for mobbeombud

Arnt Erik har i hele denne perioden frontet kampen med å få eget mobbeombud på Askøy.

– Vi voksne skal beskytte barn – og det innebærer å ta deres rett til privatliv og en hverdag fri for mobbing på alvor. Elever trenger beskyttelse mot lærermobbing. Elevene må kunne stole på at lærerne er der for dem. Voksne på skolen skal sørge for at eleven blir inkludert og trygge, sier Gangås.

Arnt Erik påpeker at det er veldig bra at den nye opplæringsloven skal beskytte barn der voksne mobber eller trakasserer. Han mener at dette trengs fordi elevundersøkelsen på Askøy viser at mange opplever å bli mobbet av en voksen på skolen.

– Dette er et helt uakseptabelt tillitsbrudd som er ødeleggende for elevene og skolen. Regelen i opplæringsloven gir skolen en skjerpet aktivitetsplikt når de mistenker eller kjenner til at en voksen på skolen er den som mobber eller trakasserer en elev, sier Gangås.
Elev i klasserom. Illustrasjonsfoto.

Ønsker mangfold i barnehagesektoren

Barn og unge er fremtiden vår. Derfor ønsker Askøy FrP en oppvekstsektor med fokus på kvalitet og læringsutbytte.

– Et mangfold av private og offentlige barnehager gir rom for utvikling og sunn konkurranse. Kontantstøtte gir også foreldrene valgfrihet, sier Gangås.

Arnt Erik er klar på at dagens barnehagestruktur skal opprettholdes hvis FrP kommer til makten. Han mener samtidig at det må tenkes større enheter når kommunen skal bygge nye barnehager.

– Dette er viktig for å kunne få optimal drift i fremtiden. God planlegging er viktig slik at vi sikrer tilstrekkelig med midler til byggene samt gode uteområder, sier Gangås.
Kleppestø trenger en stor barnehage. Derfor mener FrP at vi må finne en løsning på nye lokaler og tomt for Kanvas Barnehage på Kleppestø.
Foto av Arnt Erik Gangås.

Vil satse på nærskolene

I vår har vi sett og lest mye i media om byvekstavtalen. Arnt Erik mener at byvekstavtalen vil være svært ødeleggende for Askøy og utviklingen av hele øyen.

– Hvis denne avtalen signeres vil krav om ytterlige sentralisering komme, og det betyr helt enkelt at flere nærskoler vil måtte legges ned, sier Gangås.

Arnt Erik bruker Hanøy som eksempel. Han mener det er høyst sannsynlig at Hanøy skole vil legges ned som en konsekvens av avtalen. Det samme vil trolig skje med Davanger skole.

– Askøy FrP vil satse på nærskolene. Det er viktig å få bygget disse ut slik at bygdene igjen kan få trygge vekstforhold. Skolene er og blir et midtpunkt i alle bygder. Derfor vil vi intensivere skoleutbygging hvis vi kommer i posisjon. Vi vil ikke legge ned noen nærskoler og sier derfor klart og tydelig NEI til byvekstavtalen, slår Gangås fast.

Det er særlig en nærskole som Arnt Erik har lagt sin beskyttende hånd rundt i perioden som har vært. Engasjementet stiger når han begynner å snakke om Hanøy skole, som er så viktig for lokalsamfunnet.

– Nærskoler er ikke bare et lærested, men et samfunnssted. Nærskolen er også viktig for et godt oppvekstmiljø. Barn knytter bånd på skolen og dette tar de også med seg i fritiden, om det så skulle være fotballtrening eller korps. Askøy FrP mener at trygghet er viktig for barn. Derfor ser vi også viktigheten av at både barnehage og skole er i samme nærmiljø, sier Gangås.


Er mobbeombud og nærskolene viktig for deg? Da trenger Arnt Erik din stemme.

Stem Askøy FrP 9. september!


Roald Stenseide har vært folkevalgt i Askøy kommune siden 1995. Nå vil han ta over ordførerklubba.

Bli kjent med Roald her.