Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Bruk stemmeretten

– Høstens valg er et retningsvalg. Din stemme teller. Derfor er det viktig at du bruker den, sier FrPs partileder, Siv Jensen.

Jensen forteller at hun håper så mange som mulig benytter seg av stemmeretten 11. september. 

– Frie og åpne valg er grunnsteinen i demokratiet vårt, sier hun.

– Jobben er ikke over

Partilederen understreker samtidig viktigheten av at Fremskrittspartiet får fortsette i regjering i fire nye år.

– De siste fire årene har vi fått til mye til glede for folk flest. Vi bygger mer vei, raskere og billigere. Helsekøene er redusert, og vi har styrket eldres rettigheter. Innvandringspolitikken er strammet inn, og folk flest har fått betydelig lavere skatter og avgifter. Men jobben er enda ikke over: Vi skal fortsette utbyggingen av vei og bane, helsekøen skal videre ned, eldreomsorgen skal styrkes og skatter og avgifter skal reduseres, sier hun.

Et retningsvalg
Hun påpeker at høstens valg er et retningsvalg.

– Valget står blant annet mellom lavere skatter og avgifter og innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, slik FrP ønsker, og Arbeiderpartiets varslede økninger i skatter og avgifter for folk flest og oppmykinger i innvandringspolitikken som kan få store konsekvenser for fremtidens velferd. Hvis du ønsker at Fremskrittspartiet skal få fortsette jobben i regjering, må du bruke stemmeretten, avslutter hun.