Siv Jensen

Foto: Rune Kongsro

Byråkratiet skal kuttes

- Fra i år er det innført en egen avbyråkratiseringsreform. FrP skal kutte byråkratiet i offentlig sektor, sier Siv Jensen.

- Det er ikke ansatt over 3400 nye byråkrater slik det fremgikk av TV2s nyhetssak mandag.

- Mye av veksten i staten er altså kommet i form av flere politifolk, som skaper trygghet for oss alle. Vi har også en vekst innenfor høyere utdanning, som gir kunnskap vi skal leve av i årene som kommer. Og veksten kommer innen samferdsel, som øker produktiviteten til gode for oss alle.

- Dette er ikke bare statlige byråkrater, men ansatte som skal gjøre hverdagen enklere for folk flest, sier Siv Jensen.

Innfører avbyråkratiseringsreform

Fra 1. januar innførte regjeringen en egen reform for å kutte byråkratiet og effektivisere offentlig sektor.

- Dette skal sikre at offentlig sektor må sørge for å jobbe smartere og kutte kostnader. Det er et mål for FrP i regjering å kutte byråkrati for å bruke ressursene på de viktige oppgavene, som for eksempel verdiskaping, infrastruktur og gode helse- og omsorgstjenester.

- Den store økningen i antall statlige ansatte kommer som følge av at regjeringen satser på utdanning, samferdsel og politiet, forklarer Jensen.

- Samtidig som vi kutter byråkrati skal vi også bygge ut tjenestene, slik som politiet.

- Så langt har FrP i regjering sørget for å stoppe veksten i antall ansatte i departementene. Finansdepartementets driftsbudsjett er redusert med 3 prosent og Kommunal og moderniseringsdepartementet har redusert antall årsverk.