- Kravet innfris

I årtier har FrP kjempet for at staten skal overta finansieringsansvaret for eldreomsorgen. Nå varsler Siv Jensen at det første steget skjer.
Publisert:
Foto: Rune Kongsro
Fredag gikk den historiske beskjeden fra Regjeringen til Helsedirektoratet. Fra 1. mai neste år skal det være på plass en ordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i utvalgte forsøkskommuner. 

- Dette er et håndfast bevis til de som stemte på FrP. Det nyttet å kjempe for at eldre pleietrengende skal sikres et godt tilbud uavhengig av om kommunen har god råd eller ikke, sier partileder Siv Jensen.

- Alt for ofte har vi sett eksempler på at kommuner ikke har hatt råd til å gi eldre den omsorgen de har behov for. Nå skal vi endelig teste ut ordningen FrP så lenge har kjempet for. 

FrP fikk gjennomslag i regjeringserklæringen at det skulle iverksettes en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Det er dette som nå blir gjennomført.

- Helseministeren har sammen med resten av regjeringen jobbet med å konkretisere denne ordningen. Det har vært mye arbeid, derfor er jeg glad for at vi nå endelig kan signalisere en oppstartsdato, sier Jensen.

Søknadsfrist i desember
Forsøket vil settes i gang i 2016 med to modeller og vil løpe over 3 år. Forsøket vil bli annonsert tidlig om høsten 2015 og kommunenes frist for å søke om å bli med i ordningen vil være 1. desember 2015. 

De to ordningene er utførlig beskrevet i oppdragsbrevet til Helsedirektoratet. I den ene modellen skal tjenester tildeles etter nasjonale kriterier og statlig satt budsjettramme. Dermed får Helsedirektoratet instruksjonsrett overfor kommunen i spørsmål om tildeling. I den andre modellen skal kommunen tildele tjenester og midlene til sektoren øremerkes.