Siv Jensen (FrP)

Foto: Rune Kongsro

- Kravet innfris

I årtier har FrP kjempet for at staten skal overta finansieringsansvaret for eldreomsorgen. Nå varsler Siv Jensen at det første steget skjer.

Fredag gikk den historiske beskjeden fra Regjeringen til Helsedirektoratet. Fra 1. mai neste år skal det være på plass en ordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i utvalgte forsøkskommuner. 

- Dette er et håndfast bevis til de som stemte på FrP. Det nyttet å kjempe for at eldre pleietrengende skal sikres et godt tilbud uavhengig av om kommunen har god råd eller ikke, sier partileder Siv Jensen.

- Alt for ofte har vi sett eksempler på at kommuner ikke har hatt råd til å gi eldre den omsorgen de har behov for. Nå skal vi endelig teste ut ordningen FrP så lenge har kjempet for. 

FrP fikk gjennomslag i regjeringserklæringen at det skulle iverksettes en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Det er dette som nå blir gjennomført.

- Helseministeren har sammen med resten av regjeringen jobbet med å konkretisere denne ordningen. Det har vært mye arbeid, derfor er jeg glad for at vi nå endelig kan signalisere en oppstartsdato, sier Jensen.

Søknadsfrist i desember
Forsøket vil settes i gang i 2016 med to modeller og vil løpe over 3 år. Forsøket vil bli annonsert tidlig om høsten 2015 og kommunenes frist for å søke om å bli med i ordningen vil være 1. desember 2015. 

De to ordningene er utførlig beskrevet i oppdragsbrevet til Helsedirektoratet. I den ene modellen skal tjenester tildeles etter nasjonale kriterier og statlig satt budsjettramme. Dermed får Helsedirektoratet instruksjonsrett overfor kommunen i spørsmål om tildeling. I den andre modellen skal kommunen tildele tjenester og midlene til sektoren øremerkes.