Tom Harald Nesvik

Foto: FrP

Bryter forhandlingene om syriaflykninger

FrP gikk i dag ut av forhandlingene hvor flertallet på Stortinget ønsker å ta inn 10.000 flykninger fra Syria.

- For Fremskrittspartiet er det uakseptabelt at opposisjonen vil presse igjennom et vedtak som hverken er forsvarlig eller realistisk. Å annullere norsk flykning- og integreringspolitikk gjennom et vedtak som er ødeleggende for integreringen, samtidig som det knapt utgjør noen effekt for flyktningsituasjonen i Syria, er ikke en farbar vei å gå for Fremskrittspartiet, sier Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder i FrP.

Fremskrittspartiets landsmøte var helt tydelig på at det hverken er bærekraftig eller rasjonelt å ta imot 10.000 ekstra flykninger til Norge. De enorme summene det vil koste samfunnet å hjelpe disse menneskene, ville kunne hjulpet om lag 15 – 26 ganger flere flykninger i nærområdet. Samtidig ba landsmøtet om at vi skulle jobbe for å bruke en langt større andel av bistandsbudsjettet på nødhjelp rettet mot den humanitære krisen i Syria.

- Regjeringen har allerede strukket seg langt og bidratt med en ekstraordinær innsats mot flyktningsituasjonen i Syria. Fremskrittspartiet har vært, og er fremdeles villige til å diskutere flere ulike tiltak for å bistå i enda større grad i denne humanitære katastrofen, men da må tiltakene som diskuteres være innenfor hovedrammene av etablert norsk flykning- og integreringspolitikk, sier Nesvik.

At Fremskrittspartiet nå velger å gå ut av forhandlingene handler ikke om en uvilje til å hjelpe mennesker som er i en meget vanskelig situasjon. Det handler om at å ta imot 10.000 flykninger til Norge, er den absolutt minst effektive måten å avhjelpe flyktningsituasjonen i Syria på.

- Vi kan ikke tilsidesette flykning- og integreringspolitikken vår hver gang verden opplever denne type katastrofer. Vi må fokusere på å gi mennesker hjelp og assistanse der de er, slik at de kan være i stand til å bygge opp sitt eget land når forholdene tillater det. Ved å ta ut en brøkdel av flykningene og gi dem innpass til Norge, svikter man de store massene av flykninger i Syria, sier Nesvik.