Christian Tybring-Gjedde

Foto: NTB SCANPIX

JA til folkeavstemning og JA til å hjelpe til 1 million syrere

FrP vil heller hjelpe en million i nærområdene enn å ta 8000 syrere til Norge, slik et flertall på Stortinget vil.

- Å ta imot 8000 flykninger til Norge, er den absolutt minst effektive måten å avhjelpe flyktningsituasjonen i Syria på. Vi vil heller hjelpe en million syrere i nærområdene, samt ha en folkeavstemning om ytterligere inntak av flykninger, sier FrPs Christian Tybring-Gjedde.

Fremskrittspartiet fremmet i går et forslag om å hjelpe en million syrere i nærområdene. I følge Flyktninghjelpen kan de hjelpe en million flyktninger for en milliard kroner i nærområdene.

Forslaget vil koste en milliard kroner, som omdisponeres fra bistandsbudsjettet. Tybring-Gjedde, som er leder for Fremskrittspartiets Utenriks- og forsvarsfraksjon, mener det er betenkelig at de andre partiene vil bruke stor summer på å ta noen tusen flyktninger til Norge.

- Dersom målet må være å hjelpe flest mulig mennesker, må vi si nei til å ta 8000 flyktninger til Norge og heller bruke ressursene der de monner mest. Vår forslag vil kunne hjelpe en million mennesker nærmest over natten. Nå skal man heller dele ut 8000 gullbilletter over tre år, sier Tybring-Gjedde.

Fremskrittspartiet har hele veien argumentert at det er direkte umoralsk å ta noen tusen flykninger til Norge, fremfor å hjelpe de store massene der de faktisk er. Forslaget som ble fremmet i går, vil debatteres og stemmes over i morgen.

- Det er vanskelig og ikke la seg rive med når man daglig ser mennesker i den ytterste nød. Men tenk over situasjonen vi nå står ovenfor. Nå skal vi sortere ut noen ytterst få heldige mennesker som får komme til Norge. Jeg lurer på hva Støre og Co vil si til de 992 000 som nå ikke vil få vår hjelp fordi de heller vil prioritere å gi noen en gullbillett, spør Tybring-Gjedde retorisk.