Foto: Colourbox

De prostituerte har også menneskerettigheter

Amnesty International har vedtatt at de vil avkriminalisere prostitusjon, blant annet for å bekjempe diskriminering, vold og mishandling.

Fremskrittspartiets Bente Thorsen mener at Norge bør følge menneskerettighetsorganisasjonens klare oppfordring.

Den norske sexkjøpsloven ble innført i 2009 og gjorde det forbudt å kjøpe seksuelle tjenester, og dette har ført til økt utrygghet, økt avhengighet av halliker, og økt terskelen for å anmelde voldelige kunder. Et flertall av prostituerte som uttalte seg var i mot loven, inkludert Pro Senteret som hjelper kvinner og menn med prostitusjonserfaring.

- Amnesty International er en organisasjon med stor troverdighet når det gjelder menneskerettigheter, og det er viktig å verne om svake og marginaliserte grupper som prostituerte i det norske samfunnet. Jeg tviler ikke på at Ap, Sp, SV og KrF hadde gode intensjoner da de innførte sexkjøpsloven, men politikk må måles etter resultatene, og ikke etter politikkens urealistiske målsetninger.

Thorsen påpeker at det er problematisk å lovregulere moral og usømmelig adferd.

- Politikere bør ikke forby alt de ikke liker. Sexkjøpsloven er en såkalt normgivende lov, eller i hverdagsnorsk et forsøk på å lovfeste god moral. Dette er akkurat samme prinsipp som når enkelte andre land kriminaliserer utroskap. Jeg er enig med Amnesty om at det viktigste er å verne om de prostituerte og sikre deres menneskerettigheter. Det er helt uakseptabelt hvordan prostituerte i Norge stigmatiseres, trues og trakasseres.