Foto: FrP

Flyktningeboom truer velferdssamfunnet

FrPs nestleder Per Sandberg slår nå alarm. Siden vedtaket om å ta imot 8 000 kvoteflyktninger har antall asylsøkere til Norge økt med nærmere 100%. Nå frykter han for velferdssamfunnet.

Flyktningestrømmen til Europa har eksplodert, og er nå hele 78 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Dette skaper store utfordringer for så vel Europa som for Norge.

- Arbeiderpartiet og de andre partiene bak Syria-avtalen har sørget for å sende et kraftig signal til verden rundt oss om at i Norge er dørene åpne. De har ikke tenkt på konsekvensene idet hele tatt, slår Sandberg fast.

Sandberg mener asylsøkere drar til det landet hvor det er best velferdsordninger og der politikerne signaliserer at de kan komme. Siden vedtaket om å ta imot 8 000 ekstra kvoteflyktninger til Norge, har antallet asylsøkere økt med nærmere 100%.

- Vi opplever nå en nedgang i inntektene, men samtidig opplever vi en dramtisk økning i utgiftene. SSB-tall viser at hver syriske flyktning vil koste Norge minst 7 millioner kroner. Allerede nå har stortingsflertallet pådratt Norge en ekstrautgift på over 100 milliarder kroner, sier Per Sandberg, nestleder i FrP.

Mottak av 8 000 syriske flyktninger koster ifølge SSB-tall minst 95,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økningen i asyltallene som følge av Syria-avtalen. Få måneder etter at Arbeiderpartiet, Høyre og resten av partiene overkjørte FrP i Syria-saken er kostnaden for norske skattebetalere allerede kommet opp i over 100 milliarder kroner. Dette tilsvarer omtrent 35 000 kroner for hver eneste skattebetaler.

Bare begynnelsen
Sandberg er redd dette bare er begynnelsen. Antallet asylsøkere stiger dramatisk nå, men vi vet at det er flere hundre tusen i Europa som vil forsøke å komme seg til et av de populære asyllandene.

- Dette kommer bare til å fortsette. Det kom rundt 600 asylsøkere forrige uke. Rundt 65% av de får opphold. Asyltilstrømningen i forrige uke betyr dermed 6,2 milliarder i utgifter for Norge. For summene Syria-avtalen koster kunne vi reddet millionvis i nærområdene eller bygd tusenvis av sykehjemsplasser. Dette må stoppes, krever Per Sandberg.

FN har bedt verdenssamfunnet om 60 milliarder kroner til hjelp i nærområdene, men bare rundt 30 % av dette er så langt finansiert. Manglende hjelp i nærområdene bidrar til at flyktningene forlater Tyrkia, Jordan og Libanon.

- Dette understreker viktigheten av Fremskrittspartiets forslag om å hjelpe en million mennesker i nærområdene. Det riktige må jo være å hjelpe mange, fremfor få. Når vi ser de mange TV-bildene om flyktninger i nød blir vi alle berørt. Den beste måten å gjøre noe med det er å bidra til at flyktningene slipper å legge ut på en lang og farlig ferd, mener Per Sandberg.

Flyktningsenter i Tyrkia, Libanon og Jordan.
FrP vil at både Norge og EU nå skal finansiere flyktningssenter i Tyrkia, Libanon og Jordan. Det er over 4 millioner flyktninger i disse landene, i tillegg til 10 millioner internt fordrevne i Syria.

- Det er disse flyktningene som nå gir opp drar til Europa. De får rett og slett ikke den hjelpen de trenger der de er. Vi må sørge for at de får hjelp, tak over hode, skolegang, helsehjelp og sikkerhet. Norge og EU har ikke kapasitet til å håndtere denne folkevandringen til Europa, avslutter Sandberg.