Foto: FrP

242 fengselsplasser åpnet i Nederland

I dag åpnet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) Norgerhaven fengsel i Nederland. De første innsatte er allerede på plass.

- Jeg er stolt over at vi så raskt har fått på plass 242 lukkede fengselsplasser. Større fengselskapasitet er viktig for å nå målet om å få vekk soningskøen Norge har slitt med i en årrekke, sier FrP-statsråden.

Norge overtok Norgerhaven fengsel 1. september og skal i utgangspunktet leie det for en periode på tre år. Fengselet skal fylles med innsatte i løpet av de nærmeste ukene. Fengselet har norsk ledelse og nederlandske fengselsbetjenter. Det er norsk straffegjennomføringslov som gjelder i fengselet.

- Dette er FrP-politikk gjennomført i praksis. Vi har møtt en del motstand og fått kritikk, blant annet fra Arbeiderpartiet. I motsetning til forrige regjering som ikke tilførte en eneste netto ny lukket fengselsplass på åtte år, har vi i løpet av snaue to år fått på plass over 370 nye fengselsplasser hvorav altså 242 i Nederland, sier Anders Anundsen.

De innsatte vil få et godt innholdsmessig tilbud i fengselet. Mange innsatte vil ha et forholdsvis kort opphold i Nederland før de overføres til et fengsel i Norge når de for eksempel skal gjennomføre permisjoner. Det legges til rette for en fleksibel besøksordning og utvidet rett til bruk av telefon og Skype eller lignende. Innsatte skal beholde sine rettigheter som om de gjennomførte straffen i et fengsel i Norge, og en del innsatte vil ikke være egnet for overføring, for eksempel fordi de er for syke eller fordi de mottar besøk av barn.