Foto: FrP

Enighet om statsbudsjettet

- Budsjettavtalen med KrF og Venstre sikrer FrPs kjernesaker i statsbudsjettet for 2016, sier finanspolitisk talsmann i FrP, Hans Andreas Limi.

- Med denne budsjettavtalen sikrer vi at grunnpensjonen blir økt for gifte og samboende pensjonister samtidig som takstene i nye bompengeprosjekt blir lavere, sier Limi.

Forhandlingene varte i nesten tre uker og Limi sier det for FrP hele tiden har vært viktigst
å sikre partiets tydeligste saker i budsjettforslaget fra regjeringen.

650 000 får økt pensjon
At den såkalte avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister blir redusert, sikrer at 650 000 pensjonister får økt pensjon. Et samboende eller gift par får i gjennomsnitt 8 000 kroner til sammen i økt pensjon.

- FrP har alltid ment at det er urettferdig at pensjonister skal tape pensjon på å være gift. Med denne budsjettavtalen får vi gjort noe med det, sier Limi.
Avtalen sikrer også en solid satsing på helse og omsorg. FrPs hjertebarn i helsepolitikken – en forsøksordning med statlig finansiert eldreomsorg er også bevart. Regjeringen og FrP mener staten skal ta større ansvar for kapasitet og kvalitet i omsorgen. Nå blir det vedtatt med Venstre og KrF sine stemmer.

- Dette er politiske saker FrP står alene om. Nå er vi trygge på at de blir gjennomført og sikres penger i statsbudsjettet.

Politisatsing bevart
- Trygghet i hverdagen var en av FrPs valgkampsaker. I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen var dette et prioritert område. Disse satsingene ligger fortsatt inne. Dermed sikres politistudenter jobb og Norge skal fortsatt leie fengselsplasser i utlandet for å redusere soningskøen, sier Limi.

Bekjemper arbeidsledighet
Limi sier det har vært viktig å bevare FrP og regjeringens kjernesaker. Derfor er profilen i budsjettet fortsatt arbeid, aktivitet og omstilling. Regjeringens skattelettelser for personer og bedrifter er bevart.

- Den økte arbeidsledigheten er fortsatt en utfordring som må løses. Redusert skatt for bedriftene er en viktig satsing for å sikre norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Billigere motorsterke biler
Budsjettavtalen sikrer at avgiftene på drivstoff ikke økes i 2016. For nye biler blir det endringer: Engangsavgiften legges om i tråd med samarbeidspartienes enighet om prinsipper for nye bilavgifter. Effektavgiften skal fases ut over to år og alle satser halveres fra 2016.

Vektkomponenten får et bunnfradrag og reduseres noe i alle trinn, samtidig som det legges mer vekt på CO2-komponenten. I sum fører dette til at biler med lave utslipp og litt sterkere motorer vil komme bedre ut enn tidligere, og dagens urimelig strenge avgiftslegging av hestekrefter ved kjøp av nye biler er kraftig redusert.

- Dette er en avgiftsomlegging i tråd med FrPs politikk, sier Limi.

Krevende forhandlinger
- Forhandlingene har vært preget av at Venstre og KrF på flere områder prioriterer ulikt med FrP. For å sikre flertall for FrPs saker var vi nødt til å gi dem politiske seire som var viktige for dem.

Limi sier det var krevende å godta å øke elavgiften med 1,5 øre og innføre en flyreiseavgift på 80 kroner for alle flyreiser.

- Dette tiltak som ikke er FrPs politikk. Vi har vært mot slike avgiftsøkninger og er det fortsatt. Men når økte miljøavgifter var viktig for Venstre og KrF så var det prisen for et forlik om statsbudsjettet.

Tyskland har innført en flyreiseavgift som varierer ut fra reisens lengde, der avgiften kan komme opp i flere hundre kroner for de lengste reisene. Modellen som er valgt i budsjettforliket er en fast pris på 80 kr per reise. Flyruter der det offentlige har innkjøpsavtaler vil bli kompensert.

- For FrP var det viktig at økningen i el-avgift ble motsvart med økte skattelettelser for folk flest. Skattelettelsene overgår utgiftene en husholdning påføres som følge av elavgiftsøkningen, det gjorde det mulig for oss å akseptere det, sier Hans Andreas Limi.

Budsjettavtalen beløper seg til 5,9 milliarder kroner der det største beløpet på 2,5 milliarder kroner har gått til et mindre bistandskutt enn det regjeringen la opp til.

Les hele avtalen her: Budsjettavtalen 2016