Foto: Colourbox

Må hindre parallelsamfunn

Oslo blir mer segregert for hver dag som går. Høy innvandring fra ikke-vestlige samfunn er hovedårsaken.

I fire delbydeler i Groruddalen utgjør befolkningen med ikke-vestlige bakgrunn mellom 61 og 66 prosent av befolkningen per 1.1.2016 (Haugenstua, Rommen 65, Furuseth 62 og Fossum 61). Og segregeringen går fort, andelen ikke-vestlige øker med om lag et prosentpoeng hvert år i disse delbydelene, mens den i de 10 delbydelene som har lavest andel ikke-vestlige øker med 0,2 prosentpoeng hvert år. Dersom utviklingen fortsetter vil disse bydelene ha en ikke-vestlig innvandrerbefolkning på mellom 69 og 76 prosent om ti år.

- Vi er ikke vaksinerte mot parallellsamfunn i Norge. Utviklingen i Oslo er meget urovekkende og nå må resten av det politiske Norge erkjenne at vi ikke kan ta imot flere innvandrere enn hva samfunnet makter å integrere, sier Helge André Njåstad, leder av kommunalkomiteen på Stortinget.

Hovedproblemet med segregering er opphopingen av sosiale problemer. Ikke-vestlige innvandrere kommer dårligst ut når det kommer til sysselsetting, utdanning, drop-out på skoler, mottak av trygdeytelser og kriminalitet.
Når denne type problemer konsentreres, risikerer vi en nedadgående spiral av negativitet, håpløshet, kriminalitet og utenforskap – slik vi ser i Sverige.

- Integreringen må sees i sammenheng med innvandringen. Vi kan ikke ta i mot flere mennesker enn hva samfunnet makter å integrere. Oslo er nå en segregert by på grunn av for høy innvandring over tid, sier Njåstad.

Fremskrittspartiet jobber utrettelig med å få gjennomslag for en strengere innvandringspolitikk.

- De andre partiene hevder de vil være strenge, men alle vet det kun er FrP som har en troverdig innvandrings- og asylpolitikk. Det sier seg selv at det blir nærmest en umulig oppgave å integrer folk til å bli norske, når den store majoriteten som bor i lokalmiljøet er fra Afrika, Asia og Midøsten. Innvandringen fra disse områdene bør begrenses til et absolutt minimum, sier Njåstad.