Foto: TIBE

Konkurranseutsetting en suksess

Austevoll kommune fjernet eiendomsskatt etter konkurranseutsetting av tjenester. Flere kan gjøre det samme, mener Helge André Njåstad (FrP).

Kommune-NM er en årlig kåring utført av NHO, og publisert i Dagens Næringsliv. Landets beste kommuner kåres etter en rekke ulike indikatorer. Austevoll kommune, som Njåstad tidligere var ordfører i, kommer i år på førsteplass når det gjelder kommuneøkonomi.

- Her ser vi et tydelig resultat som viser at konkurranseutsetting er en suksess. Austevoll har fått snudd økonomien fra en av landets verste, til en av de beste, sier Njåstad.

Austevoll er en av de som benytter seg mest av private aktører, til tross for at det er en liten øykommune. Njåstad slår raskt fast at det er en myte at kun store kommuner kan benytte seg av konkurranseutsetting.

- Kommunen hadde flere skeptikere, som mente dette var et umulig prosjekt. Likevel fikk vi hele fire selskaper med oss i anbudsrunden om å drive eldreomsorgen. I tillegg fikk vi fjernet eiendomsskatten, sier Njåstad.

Dagens Næringsliv skriver i august flere artikler om Kommune-NM. Der kommer det frem at de kommunene som gjør det dårligst med kommuneøkonomi, er også de som kjøper minst tjenester.

- Konkurranseutsetting gir flere alternativer på bordet. Man får muligheten til å velge den mest effektive, lønnsomme og ikke minst beste løsningen, sier Njåstad.

Njåstad understreker at det er fullt mulig å snu en negativ situasjon til en positiv utvikling, og at tjenestetilbudet må stå i fokus sammen med økonomien.

- Det aller viktigste er at innbyggerne har et godt tilbud, og er fornøyde med tjenestene. Da er det viktig å åpne for nye løsninger, og samtidig ha god økonomi. Dette har Austevoll klart, og det håper jeg flere får til, sier Njåstad.