Foto: FrP

Forslag til nytt partiprogram

Programkomiteen er nå ute med sitt forslag til nytt handlingsprogram for FrP. Programmet gjelder for perioden 2017-2021.

Programforslaget sendes nå på høring. Komiteen har fått en rekke innspill allerede, men ønsker seg gjerne flere. Forslaget inneholder 25 dissenser.

Du kan lese programforslaget her: http://adobe.ly/2ctG1XI


Programkomiteen består av:
  • Per Sandberg, leder
  • Harald Tom Nesvik, nestleder
  • Hanne C.S. Iversen
  • Bård Hoksrud
  • Pål Morten Borgli
  • Silje Hjemdal
  • Bengt Rune Strifeldt
  • Bjørn-Kristian Svendsrud
  • Elin Marie Andreassen

Spørsmål og henvendelser kan rettes til komiteens sekretær:

Helge Fossum
Tlf. 920 26 737
E-post: hef@frp.no