Foto: Bibben-FrP

Lavere bilavgifter i 2017

Norske bilister får en kompensasjon på nær én milliard kroner i netto avgiftslettelser, som følge av regjeringens kompromissforslag om økte drivstoffpriser.

- Mens de øvrige partiene har snakket om å øke drivstoffavgiftene har FrP vært opptatt av at avgiftsnivået totalt sett skal gå ned. Det gjør det med dette forslaget. Bilistene vil betale mindre i avgifter neste år enn de gjør i dag, sier finansminister Siv Jensen.

Partiene utenfor regjeringen har i lang tid kjempet for økte drivstoffavgifter. I dag presenterte Erna Solberg og Siv Jensen regjeringens kompromissforslag om å øke avgiften på bensin med 15 øre og 35 øre for diesel.

- Dette er en pakke som henger nøye sammen. Dette er så langt FrP og Høyre kan gå i budsjettet, sier Siv Jensen.

Netto reduksjon
- Jeg har det siste året sagt på inn- og utpust at FrP er et parti for bilistene. Mens de øvrige partiene har snakket om å øke drivstoffavgiftene har FrP kjempet for at bilistene skal få noe igjen.

Før forhandlingene om et grønt skifte startet, var jeg tydelig på tre ting:

- Bilistenes interesser må ivaretas. Norge er et langstrakt land, og det er mange steder det ikke finnes alternative fremkomstmidler.

- Det er et stort transportbehov for næringslivet og deres interesser må ivaretas. Jeg har også sagt at vi netto må ende opp med en skatte – og avgiftsreduksjon i det kommende statsbudsjettet, sier Siv Jensen.

Lettelser for næringslivet og billigere bompasseringer
Til tross for en økning av drivstoffavgiften for bensin med 15 øre, diesel 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre, får bilistene mer igjen i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Når avgiftsøkningene og avgiftsreduksjonene legges sammen, kommer bilistene ut med 915 millioner kroner i lavere avgifter.

- Konkret betyr dette at årsavgiften reduseres med 12 prosent og at satsen i pendlerfradraget økes. Næringslivet kompenseres ved at avskrivingssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

- I tillegg til dette innføres en ordning for å redusere bompengetakster utenfor storbyene. Regjeringen foreslår å bruke 500 millioner kroner til dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på om lag 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. Dette kommer både privatbilister og næringslivet til gode, sier Siv Jensen.