Bilde av Mazyar Keshvari

Foto: FrP

Kriminelle skal returneres

- At Arbeiderpartiet ikke innser viktigheten av å returnere ulovlige innvandrere, kommer tydelig fram i deres alternativ budsjett, påpeker FrPs Innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari.

FrPs stortingsrepresentant fortsetter med å påpeke at kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag sendes ut av landet, er helt avgjørende for å ha kontroll på hvem som oppholder seg i landet.

- Dette har vært en av de viktigste satsingsområdene til FrP og jeg blir bekymret når jeg ser at Ap vil nedprioritere dette. Jeg er bekymret for at Arbeiderpartiet svekker Norges sikkerhet med å kutte i bevilgningen til utsendelse av ulovlige innvandrere.

Politiet har også anslått at det finnes inntil 30 000 illegale innvandrere som har gått under jorden. Fremskrittspartiet har en ambisjon om å avdekke og sende ut alle som har unndratt seg utsendelse.

- I åtte år advarte FrP de rødgrønne mot at for lite ble gjort, der vi satt på sidelinjen og fulgte en naiv tilnærming til Norges innvandringsutfordringer. Nå viser Ap igjen at de ikke tar returneringsarbeidet på alvor, sier Keshvari.

Aps kutt kan føre med seg uheldige konsekvenser også for UDI og saksbehandlingen. Posten inkluderer retur av asylsøkere som før har søkt asyl i et annet Europeisk land. Disse skal i henhold til Dublinavtalen returneres til landet de først søkte asyl i. Men Dublin-sakene er underlagt særlige frister.

- Om vi ikke overholder fristene for uttransportering til landet for personen søkte om asyl først, må vi behandle saken i Norge. Dette kan medføre flere innvandrere til Norge og mer byråkrati. Det store kuttet er uansvarlig innvandringspolitikk. Regjeringen har foreslått å øke posten med 15 mill. for å opprettholde målsetningen om 9.000 returer neste år. Ap svarer med å kutte fire ganger så mye. Dette er uansvarlig politikk, sier Keshvari og avslutter:

- Ap skal ha en ting helt klart: Er du kriminell, innblandet i et terrornettverk, selger narkotika, eller har bedrevet menneskehandel så skal i alle fall denne regjeringen sørge for at man så fort som mulig returneres ut av Norge, understreker stortingspolitikeren.