Foto: FrP

Hell i Trøndelag kan bli Norges Silicon Valley

- FrP vil bidra til å realisere Hell Arena, sier Lill Harriet Sandaune.

Hell Arena kan både bli en forskningsarena i verdensklasse, og flerbruksarena for alle slags kjøretøy.

- Prosjektet har kommet langt. Her skal det skapes en unik fremtidsrettet testarena for regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Når dette blir realisert, blir det verdens første testlab hvor alle fire årstidene kan innvolveres. Det er få steder i verden som har de forutsetningene, sier Sandaune.

Hell Arena i Trøndelag skal bli en testlab for elektriske kjøretøy og intelligente transport- og ladesystemer.

Her skal det blant annet forskes på å lagre sol- og vindenergi i bakken, testing av intelligente kjøresystemer med autonome biler uten sjåfør, samt forskning på trafikksikkerhet og ny transportteknologi.

Nylig besøkte Hell Arena Stortinget, og Lill Harriet Sandaune var mektig imponert over planene. 

- Jeg har fulgt utviklingen over lenge tid, og det gleder meg å høre at det er stadig fremgang. Dette er en spennende og verdiskapende satsing som vi i FrP vil se realisert, sier Lill Harriet Sandaune.

Tunge aktører i bildet
Går alt som planlagt, vil Hell Arena bli et av verdens mest fremtidsrettede forskningsanlegg for kjøretøyteknologi.

- Det er naturgitte fordeler her som er langt bedre enn amerikanske Silicon Valley. Det må vi utnytte, sier Sandaune
Hell Arena har tunge aktører med seg på laget. SINTEF, amerikanske International Transportation Innovation Center (ITIC), NTNU, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Forsvaret.

Bilfabrikantene er interessert
- Trøndelag har et unikt forskningsmiljø på dette området. NTNU, SINTEF og andre er i verdensklasse på flere teknologiforskningsområder, og har vilje og evne til å være både innovative og internasjonale., påpeker Sandaune.

Bilfabrikanter som BMW, Audi og Toyota er også interessert i forskningsprosjektet i Trøndelag.

- Med Hell Arena kan vi få et kraftsenter for «Grønn forskning», med noen av Norges og verdens beste forskere under et tak sier Sandaune entusiastisk.

FrP er opptatt å legge til rette for fremtidsrettet forskning. Det er verdt å merke seg hva samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa til Teknisk Ukeblad under teknologifestivalen Cutting Edge nylig, om utviklingen av autonome kjøretøy: -Vi skal ikke være noen bremsekloss på denne utviklingen, men heller sørge for at Norge blir et attraktivt land for de som utvikler og tester slike kjøretøyer.

-Ja, her er FrP samstemte, sier Sandaune, og fortsetter: -Hell Arena er en unik mulighet til å opprette ny samhandling mellom forskning og næringsliv i Norge, der spesielt bedrifter i Trøndelag, men også Norge for øvrig, vil nyte god av etableringen rundt markedsstyrt teknologi. At vi i tillegg til tung forskning også får en arena for rallycross og annen motorsport er bare herlig, sier Sandaune, som vil jobbe hardt for at Hell Arena får de midlene de trenger.