Programkomiteen i arbeid. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

3. høring nytt partiprogram

Programkomiteen er nå ute med 3. høringsforslag til nytt handlingsprogram for FrP 2017 - 2019. I denne høringsrunden er det også åpent for forslag til prinsipprogram.

Programforslaget sendes nå på høring. Komiteen har fått en rekke innspill allerede, men ønsker seg gjerne flere. Forslaget inneholder 25 dissenser. Alle tidligere forslag er behandlet, det er derfor ikke nødvendig å sende disse på nytt.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til komiteens hovedsekretær:

Helge Fossum
Tlf. 920 26 737
E-post: hef@frp.no

3. høring program 2017 2021
Dissenser 3. høring 2017
Høring Prinsipprogram