Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Enklere parkeringsregler med FrP i regjering

Endelig har private og offentlige parkeringsplasser like regler. I tillegg skal et eget parkeringstilsyn gjøre det enklere for folk flest.

Det nye parkeringsregelverket ble godkjent i statsråd i mars 2016, og tar for seg de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet. 1. januar trådte endringene i kraft.

Fem minutters frist
– Regjeringen har tatt utfordringene i parkeringsbransjen på alvor. I 2016 ble et nytt parkeringsregelverk vedtatt, og ved nyttår trådte endringene i kraft, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Med det nye regelverket vil det ikke kunne gis bøter før fem minutter etter at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en sanksjon dersom man uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent. Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan skrives ut bot.

Enklere å klage
Alle som har fått parkeringsbot har nå rett til å klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.

– Arbeidet med nytt parkeringsregelverk ble startet opp allerede i 2005, men med liten politisk fremdrift i lang tid. Jeg er glad for at denne regjeringen har tatt både forbrukerne og de seriøse i parkeringsbransjen på alvor. Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet, sier Solvik-Olsen.

Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften er underlagt nemndas kompetanse, og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

Tre faste satser
Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikk enn den som har kundeparkeringen.

Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Andre viktige endringer
Andre viktige endringer som innføres med det nye parkeringsregelverket er blant annet en standardisering av hvilke skilt som skal benyttes, felles krav til opplæring av parkeringsvakter, uniformering og ID-kort, og opprettelse av register med informasjon tilgjengelig for publikum og parkeringsvirksomheter og parkeringsområder.

Les mer om parkeringsregisteret her.

Hele forskriften kan leses på lovdata.no.