Kari Kjønaas Kjos. Foto.

Foto: FrP

Ny legeutdanning skal gi bedre akuttmottak

I februar i fjor inviterte FrPs helsefraksjon til seminar om ny legespesialitet i akutt- og mottaksmedisin, sier Kari Kjønaas Kjos som leder Stortingets helse- og omsorgskomite.

- For noen år siden ble det avslørt at norske akuttmottak i stor grad ble bemannet av leger uten kompetanse på akuttmedisin. Da tok Fremskrittspartiets helsefraksjon kontakt med de legene her tillands med erfaring fra spesialiserte akuttmottak for å lære mer av dem, sier Kjos.

Alle FrPs tre medlemmer i komiteen har hatt praksis i sykehus med akuttleger i front i mottaket. Kjos påpeker at den vide kompetansen disse legene har, bør gi pasienter og pårørende økt trygghet fordi de har kunnskap og har erfaring på å se totalbildet. De er optimistiske i forhold til rekrutteringen til den nye legeutdanningen- den første på 20 år.

- Det er godt å være FrP’er nå når vi endelig har fått gjennomslag for en internasjonal utdanning innen akuttmedisin på linje med andre land- slik FrP gikk til valg på i 2013, sier Kjos.

Hun påpeker at det er mange måter å ha vondt etter skade på, men at en som har kunnskap om flere symptomer enn hva man normalt spesialiserer seg i, vil kunne bidra til riktigere diagnostisering.

- For pasienter som har vært utsatt for en alvorlig ulykke eller sykdom er tiden knapp og rask og riktig diagnostisering vil i mange tilfeller være alfa og omega, avslutter Kjos.