Ulf Leirstein. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

25 000 tvangsreturer med FrP i regjering

Så langt i regjeringsperioden er over 25 000 utlendinger tvangsutsendt. FrPs justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, er fornøyd med utviklingen.

– Skal asylinstituttet ha noen form for legitimitet, må personer med avslag forlate Norge. Nå sørger FrP i regjering for at asylsøkere og kriminelle utlendinger faktisk sendes ut, sier han.

Påvirker tryggheten til folk flest

Under den rødgrønne regjeringen i 2012, ble bare 4 902 personer sendt ut av landet. FrP startet arbeidet med å øke antall utsendelser umiddelbart etter regjeringsskiftet.

– Dersom asylsøkere med endelig avslag ikke sendes ut, er resultatet at mange går under jorden og livnærer seg av kriminalitet. Hele 9 869 av utlendingene FrP-regjeringen har sendt ut er kriminelle. Det er åpenbart at utsendelse av nesten 10 000 kriminelle utlendinger påvirker tryggheten til folk flest, sier Leirstein, som påpeker at FrP i regjering har gjennomført en rekke tiltak for å øke antall tvangsreturer.

– Ikke bundet av budsjett
Leirstein viser til at regjeringen har ansatt 32 nye politibetjenter i Oslo som skal jobbe opp mot avdekking av ulovlige innvandrere, spesielt i det åpne narkotikamiljøet, at kapasiteten på det lukkede mottaket på Trandum er økt med 30 prosent, og opprettelse av lukket mottak på transittområdet på Gardermoen.

– I tillegg har politiet fått en overslagsbevilgning for uttransport. Det betyr at politiet ikke er bundet av budsjetter, og kan sende ut så mange de har kapasitet til uten å tenke på pengene. Det finnes alltid penger til mottak av asylsøkere, og FrP mener at det også alltid må finnes penger til uttransportering av asylsøkere med avslag, forklarer han.

Flere reiser frivillig
En tilleggseffekt av flere tvangsreturer, er at antall asylsøkere som frivillig forlater landet øker. Rapporten «Effekter av tvangsreturer for assistert retur (2016)» viser at en økning i antall tvangsreturer også fører til at langt flere asylsøkere frivillig forlater Norge.

– Under tidligere regjeringer har asylsøkere med endelig avslag kunnet oppholde seg i landet i årevis uten å måtte forholde seg til et lovlig fattet utvisningsvedtak. Nå ser mange at det å utvises fra landet faktisk får konsekvenser. Da er det ikke så rart at flere innfinner seg med at de ikke lenger kan velge å bryte loven, og heller reiser hjem frivillig. Alternativet er å sendes ut med tvang av Politiets Utlendingsenhet, avslutter Leirstein.

Fakta:
Tvangsutsendelser september 2013 – desember 2016
2013 (september – desember): 2 136
2014: 7 200
2015: 7 825
2016: 8 078
Totalt: 25 239