Lill Harriet Sandaune og Sivert Bjørnstad. Foto.

Foto: FrP

Kreativt Norge er god kulturpolitikk

Trondheim blir det nye hovedsetet til kreativt Norge. Det er stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad og Lill Harriet Sandaune godt fornøyde med.

– En god dag for Trøndelag og landet som helhet, sier de.

Potensial for verdiskaping
Kontoret skal ha som oppgave å arbeide for å styrke kunnskap om og forståelse for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, noe Bjørnstad, som er næringspolitisk talsmann for FrP, ser på som nødvendig.

– Problemet er at det i dag er for lite kunnskap om og forståelse av potensialet for verdiskaping innen den kulturelle og kreative næringen. De kreative næringene har et enormt potensial for verdiskaping i årene som kommer, og det er nettopp dette regjeringen nå legger til rette for å utnytte, sier han.

Kulturpolitikk er også næringspolitikk
Bjørnstad påpeker med glede næringsaspektet som ligger i Kreativt Norge.

– Kreativt Norge vil være et viktig bidrag for å skape flere kreative arbeidsplasser i privat sektor, og utvikle nye forretningsmodeller for fremtiden. Strukturen er basert på en tanke om at god kulturpolitikk også kan være god næringspolitikk, både for bransjen som helhet og den enkelte kunstner.

Samarbeid mellom flere samfunnsaktører
Kreativt Norge er tuftet på samarbeid mellom det offentlige og aktører innen kunstsektor, næringsliv, teknologimiljøer og akademia. Lill Harriet Sandaune understreker viktigheten av å ha med NTNU på laget.

– NTNU i Trondheim har lange tradisjoner for samarbeid med andre samfunnsaktører. De har aktive koblinger til teknologi- og kunstmiljøene, som har sterke fagmiljøer innenfor områder som vil være verdifulle for fremtidens kulturnæringer, sier hun.