Helge Andre Njåstad. Foto.

Foto: FrP

Rekordresultat for kommune-Norge

Regjeringen har satset, og tilført kommunene økende inntekter fire år på rad.

– Dette på tross av dystre spådommer fra de rødgrønne før valget i 2013. Med ny regjering kom det til å bli sulteforing av kommunene, sa de. Det motsatte skjedde – kommunene fikk mer av vår regjering enn den forrige. I tillegg har vi klart å senke skattene, sier Helge Andre Njåstad (FrP).

Dobbelt så mye i frie inntekter
Med Høyre og FrP i regjering har kommunene fått tilført dobbelt så mye per år i frie inntekter som under de rødgrønnes styre.

– Da Ap måtte gå fra regjeringslokalene var det ikke måte på hvilke dommedagsprofetier som ble lagt over kommuneøkonomiene. Der tok Ap feil. Nok en gang beviser Høyre og FrP at vi kan økonomi og vekst. Mer skatt er ikke nødvendigvis måten å løse utfordringene på. Når vi ser at denne regjeringen har skapt rekordresultater i kommuneøkonomien samtidig som skattene er senket, så viser det at mer skatt ikke er løsningen, sier Njåstad.

– Stolt av regjeringen
Etter 15. februar presenterer kommunene regnskapsresultatene for 2016, og over hele landet kan vi lese om rekorder og kommuner som kommer seg ut av ROBEK-lista, som viser kommuner med dårlig økonomi.

– Jeg er stolt over at FrP og regjeringen har levert så godt til kommunene. Dette skal innbyggerne merke. Det er ingen grunn til at sykehjem skal forfalle eller at det er for få barnehager. Kommuner med overskudd må også kunne kutte i kommunale avgifter og ikke minst eiendomsavgift, avslutter Njåstad.