Kari Kjønaas Kjos. Foto.

Foto: FrP

Satser på unge kvinners helse

Over 44.000 kvinner har så langt benyttet seg av tilbudet om HPV-vaksine mot livmorhalskreft.

– Vaksinen er viktig for å forebygge livmorhalskreft blant kvinner. Det er derfor gledelig å se at så mange kvinner har benyttet seg av tilbudet, sier FrPs helsepolitiske talskvinne, Kari Kjønaas Kjos.

Roser satsingen
Folkehelseinstituttet roser regjeringens satsing rettet mot livmorhalskreft. De tror enda flere kvinner kommer til å vaksinere seg i tiden som kommer.

– Unge kvinner er mer eksponert for HPV-viruset enn kvinner i andre aldersgrupper. Regjeringen har satt i gang en informasjonskampanje for å sikre at flere kvinner skal kjenne til muligheten for å vaksinere seg. Det ser vi at har gitt resultater, sier Kjos.

Avgjørende med gratis vaksine
HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, og har siden vært et tilbud til jenter i 7. klasse. Nå sørger regjeringen for at de som ikke fikk tilbud om vaksinasjon på barneskolen likevel kan få det nå. Vaksinen vil derfor være gratis i to år for alle kvinner født i 1991 eller senere.

– Erfaringsmessig vet vi at mange unge ikke ville tatt seg råd til å vaksinere seg dersom de måtte ha tatt regningen selv. Det har derfor vært avgjørende for oss å sikre at vaksinen skulle være gratis, forteller Kjos.

Mål å sikre at flere vaksinerer seg
Hvert år får 300 kvinner livmorhalskreft som følge av HPV-infeksjon. 1. november 2016 startet regjeringen et utvidet tilbud om gratis HPV-vaksine mot livmorhalskreft til landets unge kvinner.

HPV-vaksinen beskytter mot HPV-virusene som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Regjeringen har hatt som mål å sikre at flere kvinner vaksinerer seg. Etter at HPV-vaksinen har blitt gjort gratis for flere, har enda flere benyttet seg av vaksinen enn tidligere.