Lill Harriet Sandaune. Foto.

Foto: FrP

Tidlig innsats gir bedre læring

Regjeringen styrker innsatsen for de yngste elevene, og gir kommunene mer penger til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn.

– En god skole er avhengig av at man fanger opp dem som sliter tidlig, og jeg er derfor veldig glad for at regjeringen nå styrker innsatsen for de yngste elevene. Tidlig innsats gir bedre læring, og FrP har pekt på behovet for flere midler til tidlig oppfølging i en årrekke, sier Lill Harriet Sandaune, som sitter i kirke-, utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget.

Stor betydning for elevenes utvikling
Regjeringen bevilger i år 1,3 milliarder kroner til flere lærere på 1. til 4. trinn. Det er 460 millioner kroner mer enn i fjor.

– Vi vet at tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg. Når bevilgningene til tidlig innsats øker, settes kommunene i enda bedre stand til å følge opp elevene, forklarer Sandaune.

– Skattepengene skal ikke sløses vekk
100 millioner kroner av de fordelte midlene knytter seg til stillinger som inngår i forskningsprogrammet LÆREEFFEKT, som skal vise hvilken effekt flere lærere vil ha.

– For Frp er det viktig med effektiv ressursbruk. Skattepengene skal ikke sløses vekk. Derfor er det viktig at de tiltakene vi setter inn i skolen virkelig fører til høyere kvalitet. Av den grunn ønsker vi å få mer kunnskap om hvilken effekt det har å ha flere lærere, og derfor skal deler av midlene brukes til å forske på nettopp dette, sier Sandaune.

Kan brukes på assistenter
Kommunene må hvert år bekrefte til Utdanningsdirektoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1. til 4. trinn dersom de skal få tildelt midler påfølgende år.

– I utgangspunktet skal kommunen bruke midlene på lærere. Men det kan ta tid å ansette lærere, og derfor har kommunene også mulighet til å bruke deler av midlene til flere assistenter. Det er en viktig presisering, sier FrPs utdanningspolitiske talskvinne, Bente Thorsen.

Elevene skal lære mer
Hun er glad for at FrPs arbeid for tidlig innsats har blitt et viktig satsingsområde for regjeringen.

– Det viktigste målet for regjeringens skolepolitikk er at elevene skal lære mer. I dag går altfor mange elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok. Klassekameratene får dermed et forsprang som det er vanskelig å ta igjen, og ekstra ressurser blir ofte satt inn altfor sent. Det er helt nødvendig å fange opp dem som sliter tidlig, og flere ressurser til 1. til 4. trinn er et viktig tiltak for å få til det, avslutter Thorsen.