Mazyar Keshvari. Foto.

Foto: FrP

Vil sende flere kriminelle utlendinger ut av Norge

Fremskrittspartiet vil gjøre det enklere å sende straffedømte utlendinger ut av Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre utvisningsreglene for straffedømte. Det vil bidra til mer trygghet i hverdagen, sier innvandringspolitisk talsmann for FrP, Mazyar Keshvari.

Skal ikke slippe unna utvisning
– Det er ikke akseptabelt at utlendinger som begår alvorlig kriminalitet og soner langvarig fengselsstraff skal slippe unna bare fordi tidsfristen har gått ut. Derfor vil FrP nå endre regelverket, forteller Keshvari.

Regelendringene som foreslås gir myndighetene mulighet til å utvise utlendinger som er dømt for straffbare forhold inntil ett år etter endt soning.

– Det er viktig at vi gjør det vi kan for at personer som begår alvorlig kriminalitet og soner fengselsstraff, ikke slipper unna utvisning. Nå gjør vi endringer som bidrar til at de ikke vil slippe unna, ved at vi kan sette vurderingen på vent inntil ett år etter løslatelse, forklarer stortingspolitikeren.

Mulighet til å utvise etter soning
I dag er regelverket slik at utenlandske statsborgere som dømmes til fengselsstraff kan unngå å bli utvist fra Norge dersom særskilte forhold gjør utvisningen «uforholdsmessig for utlendingen».

– Det vi nå ber om er muligheten til likevel å utvise den straffedømte utlendingen etter endt soning, dersom disse forholdene er endret i løpet av tiden som har passert. For eksempel at den straffedømte har fått bedre helse eller at forholdene i hjemlandet er bedret, sier Keshvari.

Viktige signaler
Han mener lovendringen vil gi noen viktige signaler om at kriminelle utlendinger som truer sikkerheten til nordmenn ikke har noe i Norge å gjøre.

– Det er viktig for oss at vi gjør det vi kan for å sørge for at personer som begår alvorlig kriminalitet og soner fengselsstraff ikke slipper unna utvisning. Nå gjør vi endringer som bidrar til at de ikke vil slippe unna, ved at vi kan sette vurderingen på vent inntil ett år etter løslatelse, avslutter Keshvari.