Helge Andre Njåstad. Foto.

Foto: FrP

I strupen på eiendomsskatten

– Det kan se ut til at enkelte kommuner har innført eiendomsskatt for å sette pengene i banken, sier FrPs Helge Andre Njåstad.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kommunene i 2016 fikk det beste økonomiske resultatet siden forrige årtusen. 2015-tallene var også veldig gode med det beste resultatet på nesten 10 år. Njåstad mener dette taler for å redusere og fjerne eiendomsskatten i flere kommuner.

– FrP er motstander av eiendomsskatten og jobber for å fjerne hele loven om eiendomsskatt. Argumentasjonen om at denne skatten er nødvendig for å sikre gode tjenester til innbyggerne faller i grus når vi ser at kommune-Norge går med rekordoverskudd. Det må være irriterende for innbyggerne å betale tusenvis av kroner årlig i eiendomsskatt samtidig som de ser at kommunen går med dundrende overskudd hvert år, sier Njåstad.

Han mener pengene i en kommune ikke skal stå på bok, men brukes til tjenester for dem som bor i kommunen.

– Det er forskjell på en bedrift der målet er størst mulig overskudd, og en kommune der målsettingen er best mulig tjenester til innbyggerne, sier Njåstad, og avslutter:

– FrP mener eiendomsskatten er en usosial skatt som hardest rammer dem med lav eller vanlig inntekt. Med rekordgode år for kommuneøkonomien burde kommunene bruke overskuddet til å fjerne eller redusere eiendomsskatten.