Sivert Bjørnstad. Foto.

Foto: FrP

Redusert formuesskatt for hoteller

– Hotellene skal nå få en betydelig rabatt på formuesskatten, sier FrPs næringspolitiske talsmann, Sivert Bjørnstad.

Regjeringen har nå presentert reiselivsmeldingen, som inneholder flere tiltak for å legge til rette for reiselivet i Norge. Blant tiltakene er et forslag om å redusere formuesskatten for hoteller.

– Det er viktig at det er grunnlag for å drive hoteller også på avsidesliggende plasser hvor det er få overnattingsdøgn på vinteren, men mange turister på sommeren. Nå reduserer vi formuesskatten for å bedre lønnsomheten i hotellnæringen over hele landet, sier Bjørnstad.

Norsk reiselivsnæring er i stor vekst, og meldingen som nå er presentert beskriver hvordan regjeringen vil styrke grunnlaget for næringens videre utvikling på lengre sikt.

– Verdiskaping og antall arbeidsplasser i reiselivsnæringen er i stadig vekst og blir viktigere og viktigere for økonomien. Vi skal legge til rette for at næringen skal kunne vokse enda mer ved å kutte skatter og byråkrati, bygge ut vei, rasteplasser bro og bane og drive markedsføring av Norge i utlandet, sier Bjørnstad, og legger til:

– For Fremskrittspartiet er det også viktig at det skapes nye og trygge arbeidsplasser over hele landet. Den økende utviklingen i næringen er en viktig bidragsyter når det kommer til å sikre og skape verdier og nye jobber i fremtiden.