Mazyar Keshvari. Foto.

Foto: FrP

Vil forhindre kjønnslemlestelse

FrP vil gjøre helsekontroll av barn obligatorisk for å avdekke og forhindre kjønnslemlestelse.

Fremskrittspartiet har fremmet forslag i Stortinget om å gjøre helsekontroll på helsestasjonene obligatorisk for barn mellom null og ti år. Undersøkelsen skal foregå på en slik måte at helsepersonell skal kunne oppdage kjønnslemlestelse, vold og overgrep.

Dagens tilbud er frivillig
– Kjønnslemlestelse er et brutalt overgrep mot et barn, og FrP skal bekjempe disse overgrepene med alle midler. Vi vet at det er mørketall når det gjelder omskjæring av barn. Det er derfor avgjørende at det settes i gang tiltak for å kunne avdekke og forhindre disse brutale overgrepene, sier FrPs innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari.

I dag er kontroll på helsestasjonene kun et frivillig tilbud. Hvis barnet blir utsatt for vold, omskjæring eller overgrep, kan foreldrene fritt unnlate å delta på helsekontrollene.

Kommunen skal stå ansvarlig
– Dagens praksis gjør at foreldre kan skjule kjønnslemlestelse og overgrep. Dette kan vi ikke akseptere. Det er derfor vi nå vil endre praksisen, slik at alle barn skal kontrolleres. Helsestasjonene skal være en særnorsk barnerettighet hvor religion og kultur ikke er god nok grunn til å unnlate å gi barn den helseoppfølgingen de trenger gjennom oppveksten, slår Keshvari fast.

I tillegg til å gjøre kontrollen obligatorisk, skal kommunen stå ansvarlig dersom barn ikke møter til avtalt tid for helsekontroll på helsestasjonen eller gjennom skolehelsetjenesten.

Håper på støtte i Stortinget
– Ved å gjøre kontrollene obligatoriske, ønsker vi at helsepersonell lettere skal kunne avdekke og forebygge de styggeste overgrepene mot barn. Samtidig vil foreldre som utsetter barn for slike grusomheter bli politianmeldt. Det handler om å ta barns sikkerhet på alvor, sier Keshvari, og avslutter:

– Dette forslaget er viktig for å styrke sikkerhetsnettet rundt barn i en svært sårbar alder. Vi har fått tilbakemeldinger fra helsesøstre i Osloområdet om at mange barn med innvandrerbakgrunn ikke møter til helsekontroll. Det må vi ta på alvor, og jeg håper derfor de andre partiene på Stortinget vil støtte oss i denne saken.