Sylvi Listhaug. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vil nekte familiegjenforening i Norge

Sylvi Listhaug vil avslå søknader om familieinnvandring dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

Innvandrings- og integreringsminster Sylvi Listhaug (FrP) foreslo i februar å stramme inn reglene for familiegjenforening.

Skal vektlegge samlet tilknytning
– Dette betyr at familiemedlemmer vil kunne få avslag på søknaden sin om familieinnvandring når det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet land. Det er et vilkår at landet familien henvises til er trygt. I slike tilfeller er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, forklarer Listhaug.

Kravet innebærer at norske myndigheter kan nekte oppholdstillatelse til familiemedlemmer av personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til. Kravet skal ikke gjelde etter at referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse her.

Er nå på høring
Forslaget ble lagt frem av innvandrings- og integreringsministeren i februar.

Listhaug er nå i fødselspermisjon, men det gjennomføres en høring om forslaget. Du kan si din mening om forslaget innen 3. april her.