Mazyar Keshvari. Foto.

Foto: FrP

– Absurd å øke støtte til dem som sender mest ut av landet

Mazyar Keshvari mener det er uklokt og hemmende for integrering dersom innvandrere prioriterer å sende penger ut av landet fremfor å ta seg av familien i Norge.

– De innvandrerne som er øverst på hjemsending er også øverst i fattigdom. Samtidig ser vi et engasjement for at den offentlige støtten til dem bør øke. Det blir absurd, sier Keshvari, som er FrPs innvandringspolitiske talsmann, til Aftenposten.

Tjener minst, sender mest
– Å prioritere å sende penger til opprinnelseslandet, i stedet for å bruke pengene på barn og familie, er uklokt og hemmer integreringen, mener Keshvari.

Han reagerer på at innvandrere fra Somalia og Afghanistan topper listen over dem som sender mest penger til landet de opprinnelig kommer fra, når denne gruppen samtidig står nederst på den norske inntektsstigen.

Ikke troverdig
– Vi hører stadig vekk om innvandrerbarn som faller utenfor fordi foreldrene ikke har råd til å være med i idrettslag, bursdager, klasseturer og lignende. Det er sørgelig, og ikke etter intensjonen om disse barna holdes utenfor aktiviteter fordi foreldrene prioriterer å sende penger til opprinnelseslandet i stedet, sier han, og legger til:

– Å argumentere for økte økonomiske overføringer så lenge store summer sendes ut av landet, er ikke troverdig. Har man råd til å sende tusenvis av kroner ut av landet, bør man i alle fall ikke spørre om mer penger fra staten.

Delvis selvforskyldt
Keshvari karakteriserer det som svært beklagelig dersom dem som lever på overføringer fra staten sender penger ut av landet, og mener disse personene bør ansvarliggjøres i større grad.

– Samfunnet bør ta til etterretning at deres økonomiske uføre delvis er selvforskyldt. Prinsipielt må folk få gjøre hva de selv ønsker med egne penger, men så lenge folk lever på overføringer fra staten som er ment å sikre familien en minimumsstandard, er det svært beklagelig å sende penger ut av landet. Det er først og fremst barna og integreringen som rammes, sier han, og avslutter:

– Statlig bistand tar seg av Norges forpliktelser overfor fattige land, og vi gir milliarder av kroner hvert år. Ingen som bor i Norge og betaler skatt bør føle at de må gi mer til veldedighet av egen lomme, da den biten er godt ivaretatt over skatteseddelen.