Siv Jensen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Partileder med hjerte for eldre

Siv Jensen skal for første gang lede et regjeringsparti inn i en stortingsvalgkamp. Det gleder hun seg veldig til.

Et sted i steintrappene oppover i finansdepartementet slår det meg plutselig at jeg ikke bare skal intervjue Norges finansminister, men også vår partileder. Partiets øverste kvinne, som er et forbilde for så mange av oss. Det er et ansvarsfullt oppdrag.

Men på finansministerens kontor møter en varm og blid partileder meg med et fast håndtrykk. "Så hyggelig!" smiler hun under det lyse, velstelte håret, og tar brodden av alle bekymringer.

Troverdighet om nye løfter
– Det er kjempespennende å skulle drive vår første valgkamp som et regjeringsparti. De nye løftene vi skal gi velgerne gjennom vårt nye program som vedtas på Landsmøtet i mai, har større troverdighet når vi kan vise til hva vi har gjennomført. Vi har gjennomført veldig mye av det vi gikk til valg på i 2013, smiler hun.

Jensen viser til at skatter og avgifter har blitt senket med 21 milliarder kroner med FrP i regjering, lovfestet rett til pleie og omsorg og politiattest i eldreomsorgen, en streng innvandringspolitikk, tidenes innsats på vei og bane, og dyrepoliti når hun forteller om alt vi har fått gjennomslag for i regjering.

– Vi har ikke fått gjennomslag for alt vi ville, men det har vi også vært åpne og ærlige om, og forklart hvorfor det ikke har skjedd. Det er jeg faktisk ganske stolt av. Jeg er fornøyd med alt vi har klart å få til.

Klare svar og tydelige standpunkt
Partilederen erkjenner at det er annerledes å drive valgkamp som et regjeringsparti, men synes ikke at partiet skal endre på noe av den grunn.

– Fremskrittspartiet skal være like tydelige som vi alltid har vært. Vi skal gi klare svar og ha tydelige standpunkt. Vi skal være minst like fremoverlente, utålmodige og offensive som det vi alltid har vært. Men vi er også et styringsparti, som har ansvar for Norge i en krevende tid. Det har vi gjort på en god måte. Vi har styrt stødig og trygt, og det er det viktig å ha med seg i valgkampen som kommer.

Hun er klar på at vi må snakke om hva vi har gjennomført i regjering, men likevel ha fokus på hva vi skal gjøre de neste fire årene.

Brenner for eldreomsorg
– Vi har definert fire veldig tydelige valgkampsaker (samferdsel, innvandring, helse og omsorg, og skatt og avgifter, journ. anm.). Det er områder der vi har gode resultater å vise til. Men vi ønsker å gjøre mer. Vi har senket skatter og avgifter for folk flest med 21 milliarder, og skattene skal videre ned. For første gang på tiår går vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren ned. Det arbeidet skal videreføres. Vi skal fortsette å satse på vei og bane, som vi legger opp til i ny nasjonal transportplan. Vi har ført en streng asyl- og innvandringspolitikk, som er avgjørende for god integrering. Den jobben må fortsette. Vi har redusert helsekøene, bygget flere nye sykehjemsplasser og sørget for valgfrihet for syke og gamle, men vi er likevel ikke i mål. Helsekøene skal videre ned, og alle eldre pleietrengende skal oppleve trygghet og valgfrihet i hverdagen, uavhengig av hvor de bor.

Jensen lener seg over bordet, og er tydelig engasjert. Hun har hjertet i eldreomsorgen.

– Jeg kommer til å være over gjennomsnittet opptatt av eldreomsorg i valgkampen. Det er så viktig, og det blir bare viktigere i tiden som kommer. Vi blir stadig flere eldre, og da er det helt nødvendig at vi sikrer god pleie og omsorg. Ingen skal oppleve utrygghet eller at de ikke får bestemme over sitt eget liv på sine eldre dager. Det må Fremskrittspartiet sørge for.

Sterke inntrykk i møte med mennesker
Den energiske partilederen synes det er veldig hyggelig å møte mennesker. Da passer det fint at en del av jobben hennes er å reise rundt i landet for å treffe både privatpersoner og næringsliv.

– Det gleder meg at så mange mennesker er opptatt av politikk og samfunnsliv. Ingenting er hyggeligere enn å møte folk, høre hva de har på hjertet og forsøke å gjøre ting litt bedre basert på det de har å fortelle. Folk er generelt veldig blide og hyggelige, og jeg opplever at de er stolte av det vi får til i regjering. Det gir meg masse energi å treffe engasjerte folk, det er så gøy!

Partilederen stråler når hun snakker om å treffe mennesker. Så blir ansiktet hennes brått alvorlig. Noen møter etterlater sterke inntrykk.

– Jeg har møtt veldig mange mennesker som har fortalt veldig sterke historier. Hver og en av dem gjør inntrykk. Politikk handler om å løse hverdagsutfordringene til folk, det er en del av jobben. Men det setter spor å møte dem som har falt utenfor samfunnet, enten fordi det offentlige har sviktet, noen ikke har gjort jobben sin, eller at de har opplevd grusomme private ting som de trenger hjelp til å komme videre fra, sier hun stille.

Ødelegger unge jenter
Hun tar en pause og ser ned i bordet, før hun fortsetter:

– Arbeidet med Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har gjort sterkt inntrykk på meg. Det dreier seg om grove overgrep, særlig mot unge kvinner, fra familie og nærstående. Det er veldig viktig at vi prøver å gjøre noe med disse tingene som ødelegger unge jenter for livet.

Jensen lener seg stadig fremover på stolen. Stemmen blir sterkere når hun gestikulerende forklarer hvorfor nettopp dette arbeidet er så viktig.

– Æreskultur og tvang truer på mange måter det som gjør Norge til et så godt land å bo i: At vi er et fritt, åpent og trygt samfunn. Det skal gjelde for alle at de får bestemme over sitt eget liv. Alle skal ha like rettigheter, ingen skal bli nektet å ta del i samfunnet. Det er et viktig arbeid å sørge for at unge jenter ikke blir stilt til ansvar for noens ære eller nektes å innrette livet sitt slik de ønsker i like stor grad som alle andre.

Opprørt altfor ofte
Engasjementet hennes er nærmest til å ta og føle på. Det er tydelig at urett og overgrep opprører partilederen.

– Dessverre blir jeg opprørt altfor ofte. Jeg ser, hører og leser om folk som blir mobbet, trakassert, utsatt for grove overgrep og dyp urett. Det gjør meg så vondt at dem som sitter nederst ved bordet ikke blir tatt godt nok vare på. Det opprører meg. Vi som samfunn har en skikkelig jobb å gjøre. Det er fortsatt altfor mange som opplever urett og overgrep, og det må vi ta på alvor.

Det er ingen andre enn oss to i rommet, men Siv Jensen former ordene tydelig og snakker med en like klar stemme som om hun taler foran en hel befolkning. Eldreomsorg har vært en uttalt hjertesak for henne lenge, men hun er opptatt av å se en større helhet.

– Ting henger sammen. Hvis vi ikke fører en god økonomisk politikk, kan vi ikke ha et fungerende velferdssamfunn. Vi får ikke løst oppgaver i eldreomsorgen hvis vi ikke samtidig sørger for at folk kommer seg ut i jobb.

Andre menneskers penger
Hun beveger hendene rundt i luften for å illustrere årsakssammenhengen. Så folder hun dem sammen på bordet foran seg, og lener seg konsentrert fremover igjen.

– Jeg er veldig opptatt av å være bevisst på at vi politikere faktisk fatter beslutninger om andre menneskers penger. Det er folks skattepenger vi forvalter, penger de har tjent inn til statskassen gjennom hardt arbeid. Vi har derfor et særlig ansvar for ikke å sløse med dem. Vi må sørge for at pengene brukes riktig, og at vi får mest mulig igjen for hver krone.

Finansministeren mener det må stilles kritiske spørsmål når andres penger skal brukes, og at politikerne må tørre å spørre seg selv om pengene som skal brukes ville kommet bedre til nytte et annet sted.

– Som politikere må vi alltid strebe etter å ta de riktige prioriteringene på vegne av folket som har valgt oss, slår hun fast.

Motiveres av resultater og samarbeid
Partilederen beskriver seg selv som heldig som får ha den jobben hun har, og forteller at det er nettopp det som motiverer og driver henne hver dag.

– Jeg er heldig som får jobbe med noe som er større enn meg selv, og handler om mer enn mitt eget liv. Hver eneste dag får jeg være med å ta beslutninger som skal gjøre samfunnet vårt enda litt bedre. Hver gang jeg føler at jeg har bidratt til det, så blir jeg ekstra motivert til å gjøre én ting til – strekke meg enda litt lenger. Det gir enorm energi å se resultater av politikken vi fører, og når jeg ser at vi utgjør en forskjell for folk flest.

Hun er tydelig på at det handler om så mye mer enn å sitte i regjering, og viser til hele partiorganisasjonen.

– Jeg blir veldig motivert av det gode samarbeidet vi har med alle våre tillitsvalgte og folkevalgte. Det er ikke sånn at det er FrPs statsråder som gjør denne jobben alene. Stortingsrepresentanter, folkevalgte og tillitsvalgte på kommune- og fylkesnivå over hele landet bidrar til det vi får til hver eneste dag. Det motiverer å se den innsatsen så mange legger ned i dette arbeidet.

Vil du si noe spesielt til alle dem som skal drive valgkamp for FrP?

Jensen nikker og smiler bredt mens hun understreker viktigheten av gode valgkampmedarbeidere:

– Vi trenger hver eneste en av dere for at vi skal gjøre en god valgkamp og levere et godt resultat. Det er det gode samarbeidet som gjør at vi lykkes. Det at vi står sammen og har et felles budskap er kjempeviktig. I tillegg må vi ha med oss et godt humør. Det er lett når vi tror på og brenner for budskapet vi sprer, sier Jensen, som vil takke alle som bidrar i valgkampen.

Gleder seg til valgkamp
– Mange gjør det ved siden av fulltidsjobber og hektiske hverdager, og jeg setter utrolig stor pris på at folk vil hjelpe til med den tiden de har. Det handler om å tro på noe større enn seg selv. Uten mennesker med den innstillingen hadde ikke jeg sittet på dette kontoret i dag, smiler Jensen.

Hun gleder seg til å besøke folk og bedrifter i valgkampen, og legger ikke skjul på at det er noe hun trives veldig godt med.

– Men jeg gleder meg også veldig til alle debattene. Det er krevende å delta i debatter, men det er utrolig gøy! De beste debattene har jeg når jeg kjenner at jeg har god flyt og får sagt alt det jeg vil ha sagt. Det gir også en ganske god følelse å få inn et skikkelig angrep på en debattmotstander, innrømmer hun lattermildt.

– Valgkampen blir en hektisk periode, vi skal jo samtidig gjøre ferdig statsbudsjettet for 2018. Begge deler er jobben min, jeg er både partileder og finansminister, og jeg er heldig som får ha to så meningsfylte jobber på en og samme tid. Det blir travelt, men veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg skikkelig!

Hvordan har du det på selve valgkvelden, før og mens resultatene strømmer inn?

– Da er jeg som regel veldig spent. Samtidig blir man litt maktesløs på et vis, fordi man ikke får gjort noe mer. Da har du gjort det du kunne gjennom hele valgkampen, og nå kommer resultatene av det. Du kan ikke gjøre noe mer, derfor er det en ganske nervepirrende kveld. Sånn er det nok for mange, tror partilederen.

Kobler av med mat og trening
Jensen forteller at hun liker å koble av med blant annet matlaging og trening.


– Jeg er veldig glad i å lage mat. Det er noe jeg koser meg skikkelig med, gjerne med litt høy musikk og et glass vin til. Jeg liker å eksperimentere og smake meg frem. Når jeg lager noe jeg ikke har laget før, så konsentrerer jeg meg liksom kun om det der og da, det er både gøy og avkoblende. Trening gir også masse energi, og jeg er veldig glad i å gå på ski på vinteren. Det blir ikke så mye tid til det i hverdagen, men når jeg har fri prøver jeg å reise på fjellet og gå litt på ski. Det er så deilig å få være ute og nyte frisk luft og fin natur, sier hun, og forteller at hun også prøver å koble av sammen med familie og venner.

– Jeg nyter å være sammen med familien og vennene mine, det gir jo en energiinnsprøyting. Jeg får ikke gjort det så ofte, så derfor er det veldig viktig for meg å være skikkelig tilstede når jeg først er der.

Er det sånn at du får gå i fred når du er på butikken, eller gjør du kanskje ikke sånt selv lenger?

– Klart jeg handler selv! Det må alle gjøre, og jeg har jo også flasker som må pantes, søppel som må sorteres, husarbeid som må gjøres og selvfølgelig matvarer som må kjøpes inn. At folk har lyst til å snakke med meg synes jeg først og fremst er veldig hyggelig. Jeg er jo også veldig glad i å møte folk og vil gjerne ta meg tid til å snakke med folk som ønsker en prat med meg. Jeg blir kjent igjen overalt, det er stort sett bare hyggelig.

Shopping er kjedelig
Jensen lener seg tilbake i stolen mens hun innrømmer at det ikke alltid er like lett å få tiden til å strekke til.

– Jeg har vaskehjelp innimellom. Det er noe jeg ikke føler det er nødvendig at jeg tar meg tid til å gjøre selv, men jeg gjør det gjerne når det passer. Jeg liker å pusse vinduer, for eksempel. Det synes jeg er helt greit.

Noe hun derimot ikke liker, er shopping. Det beskriver hun som "forferdelig kjedelig".

– Det har jeg aldri likt. Jeg prøver å gjøre det unna så fort som mulig, og det beste stedet er ofte i utlandet. Da får jeg det unna på en time eller to, og så har jeg mer tid til å gjøre andre, viktigere ting, som å snakke med folk og drive valgkamp.

Ekstra kos i påskeegget
Selv om Siv Jensen tar seg god tid til å svare på spørsmålene, kommer svarene på løpende bånd. Politikken sitter i ryggmargen. Mer tankefull blir hun når hun skal besvare hva hun fyller påskeegget med.

– Jeg ville fylt det med noe jeg visste at mottakeren satte pris på, begynner hun til slutt.

Men påskeegg til deg selv, da, hva ville du fylt det med?

– Det er litt vanskeligere. Jeg er ikke så veldig glad i godteri som sjokolade og sånt. Men kanskje noe jeg kunne bruke på kjøkkenet – oljer eller krydder. Og andre små, hyggelige ting, som for eksempel duftlys eller noe annet som gir litt ekstra kos hjemme.