Siv Jensen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Lavere skatter og avgifter for folk flest

FrP i regjering har fått til mye til glede for folk flest, men vi er enda ikke i mål: Skattene skal videre ned.

– Fremskrittspartiet bruker skatte- og avgiftslettelser for å gi større frihet for familier og enkeltmennesker og øke verdiskapingen. Vi har fått gjennomslag for å redusere skatter og avgifter med til sammen 21 milliarder kroner, sier partileder Siv Jensen.

Gjør det attraktivt å jobbe mer
– Ap vil ta mer av pengene dine fordi de tror de er flinkere til å bestemme hva de skal brukes til enn det du selv er. Det tror ikke FrP. Vi mener folk flest er best i stand til å bestemme hva de skal bruke pengene sine på, og senker skattene både fordi det er riktig at folk beholder en større del av inntekten sin og fordi lave skatter gjør det attraktivt å jobbe mer, sier partilederen, og legger til:

– Vi har senket skattene, samtidig som vi har redusert helsekøene, bygget vei og bane, og fjernet fengselskøene. Ap vil på sin side øke skattene og samtidig gi et dårligere tilbud med mindre valgfrihet til folk flest.

Fått til mye for folk flest
Med FrP i regjering har en vanlig familie fått 8 000 kroner mer i lommeboka hvert år enn med de rødgrønnes skatteregime, og pensjonistene har i snitt fått 3 000 kroner i lavere skatt. I tillegg har vi redusert avkortningen for gifte og samboende pensjonister med 8 000 kroner. Vi er enda ikke i mål: Skattene skal videre ned. Allerede i revidert budsjett foreslår Frp i regjering å senke skattene med ytterligere 1000 kroner for pensjonister.

– Arbeiderpartiet har brukt 40 år på å advare mot FrP i regjering. Nå som vi endelig har fått sjansen viser det seg at sannheten er at vi har vært ansvarlige – samtidig som vi har fått til mye til glede for folk flest, sier Jensen.

Bilistene får mer tilbake
– Nå får bilistene for første gang mer tilbake i form av vei enn det de betaler i avgifter. FrP i regjering har gitt samlede lettelser i bilavgifter på 1,5 milliarder kroner, sier partilederen.

Mens bilistene i 2013 betalte nesten 11 milliarder mer i avgifter enn det ble brukt på vei, bruker FrP i regjering nå 4 milliarder mer enn det bilistene betaler inn.

Vil fjerne eiendomsskatten
Ønsket om å eie egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen. Det handler om identitet og trygghet. En bolig er ikke et skatteobjekt, men et hjem der familien oppdrar barna og lever sine liv. Vi må bygge mer og bidra til en sunn utvikling i boligmarkedet.

– Bolig er allerede dyrt nok, og folk får ikke råd til å kjøpe egen bolig ved at staten tar mer av sparepenger og inntekt. Eiendomsskatt er en usosial dobbeltbeskatning som gjør bolig enda dyrere. Den rammer blindt, og er like høy uansett hvor mye du tjener. FrP vil fjerne eiendomsskatten, og få slutt på at Ap får kommunebudsjetter til å gå opp gjennom å skattlegge folks hjem, avslutter Jensen.


Dette har vi gjort i regjering:
- Gitt 21 milliarder i skattelette til folk flest.
- Fjernet arveavgiften, båtmotoravgiften og årsavgift på campingvogn.
- Økt frikortgrensen til 55 000 kroner.
- Økt grense for tollfri import til 350 kroner, og økt grensen for forenklet fortolling fra 1 000 kroner til 3 000 kroner.
- Redusert engangsavgift for nye biler med i snitt 25.000 kroner
- Kuttet omregistreringsavgift for bruktbilkjøp med opptil 13.000 kr
- Redusert årsavgiften med 315 kroner.
- Senket engangsavgift for nye motorsykler og snøscootere med om lag 30 prosent.
- Bomtakster utenom de store byene kuttes ca. 10 % i løpet av 2017, flere bomstasjoner er fjernet og andelen bompenger i nye prosjekt er redusert.