Bilde av Siv Jensen

Foto: FrP

Norge er ikke Europas sosialkontor

FrP vil trosse byråkratene i Brüssel, og sette en stopper for trygdeeksporten.

Som følge av EØS-avtalen er norske velferdsgoder under press. Millioner av skattefinansierte kroner forsvinner ut av landet gjennom trygdeeksport hvert eneste år.

Tilpasses kostnadsnivået
– Det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge og kanskje aldri har satt sine ben i Norge, sier Siv Jensen.

I enkelte land, som Litauen og Polen, kan norsk barnetrygd og kontantstøtte utgjøre nær en årslønn. FrP har lenge ønsket å kutte i ordningene slik at de tilpasses kostnadsnivået barna lever i.

Klar beskjed
Det synes imidlertid ikke byråkratene i EU noe om. Partileder Siv Jensen har derfor en klar beskjed til Brüssel:

– Regjeringen vil nå kutte i velferdsordninger, som barnetrygd og kontantstøtte, som går ut av Norge, slik at det tilpasses kostnadsnivået i det landet barna lever i. Snart fremmer regjeringen en stortingsmelding om velferdseksport. I den meldingen kommer det klart frem at vi vil kjøpekraftsjustere barnetrygden og kontantstøtten!

Forventer støtte
Forslaget om kutt vil bli lagt frem for Stortinget.

– Jeg forventer støtte fra de andre partiene i denne saken. Dette handler om å ivareta norske interesser. Norge skal ikke være Europas sosialkontor, er Jensens tydelige budskap.