Bilde av Oskar Grimstad

Foto: FrP

Arbeidsvilkårene for sjøfolk vil bli utredet

– Dette vil være med på å styrke rammevilkårene for sjøfolkene i dette landet, jubler FrPs fiskeripolitiske talsmann, Oskar Grimstad.

Rett før jul i fjor oppsto det et tydelig ordskifte på hvorvidt en skulle utrede lønns- og arbeidsvilkårene for norske sjøfolk. Da stemte Fremskrittspartiet mot dette forslaget i lys av at vi ikke trengte å utrede et standpunkt vi alltid har støttet. FrPs landsmøte sluttet seg imidlertid til å utrede dette – nå får det også flertall i stortinget.

– Dette er svært gledelig og en seier for den norske sjømannen. Vi har også fått flertall for å lovfeste nettolønnsordningen og løftet refusjonstaket under denne regjeringsperioden. Nå skal vi også få utredet lønns- og arbeidsvilkårene, sier Grimstad.

Våre naboland har også løftet denne debatten til det beste for sjøfolkene.

– Vi har programfestet at vi vil ha en nettolønnsordning noe tilsvarende den modellen som danskene opererer med. Jeg registrerer også at britene også vil utrede dette, sier Grimstad og avslutter:

– Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre skipsfarten konkurransedyktige rammevilkår slik at norske rederier velger å seile med norsk flagg med norske sjøfolk. En utredning vil være et viktig steg i riktig retning i så henseende.