Lill Harriet Sandaune. Foto.

Foto: FrP

Bedre kvalitet i høyere utdanning

– Kvalitetsmeldingen er et solid bidrag i jobben med å gjøre norske universiteter, fagskoler og høyskoler bedre, sier FrPs Lill Sandaune.

Hun mener Kvalitetsmeldingen inneholder mye god FrP-politikk, med mange tiltak for bedre universiteter, fagskoler og høyskoler.

På rett vei
– Flere evalueringer av Kvalitetsreformen fra 2003 viser at vi fremdeles har utfordringer med studiekvaliteten og for lav gjennomstrømming, men vi er på rett vei, sier Sandaune.

Kvalitetsmeldingen føyer seg inn i rekken av kvalitetsfremmende tiltak på utdannings- og forskningssektoren som er lansert mens FrP har sittet i regjering. Det er en klar linje mellom lærerløftet, økte inntakskrav til lærerutdanningene, strukturreformen i høyere utdanning, kvalitetsmeldingen, langtidsplanen for forskning og fagskoleløftet: Kvalitet skal fremmes og belønnes.

Spennende med «praksisprofessorer»
– Jeg er særlig fornøyd med understrekingen av at de to kjernevirksomhetene ved universitetene og høyskolene – forskning og utdanning – er sidestilte. Å være en fremragende underviser er like fint som å være en fremragende forsker, understreker Sandaune, og legger til:

– Vi i FrP mener at et verdifullt bidrag i arbeidet med bedre samhandling mellom akademia og det praktiske, verdiskapende arbeidslivet, er opprettelse av stillingen som «praksisprofessor». Praksisprofessorer med lang og solid erfaring fra arbeidslivet kan tilføre studiemiljøet mye konkret og praktisk erfaring, og bidra til større mangfold innen det akademiske miljøet. Praksisprofessorene vil også synliggjøre hvilken verdiskapende rolle studentene vil spille i det vanlige arbeidslivet. Dette er et spennende tiltak.

Kan sette egne opptakskrav
Sandaune er også positiv til at institusjonene gis mulighet til å fastsette egne opptakskrav for enkelte utdanninger.

– En slik mulighet er en selvsagt del av institusjonenes autonomi. Det vil være med å sikre høyt nivå på studiene, og bidra til at studentene som tas opp ved spesielle studier er forberedt på de faglige utfordringene de vil møte på sitt universitet eller sin høyskole, sier hun, og avslutter:

– Kvalitetsmeldingen er et solid bidrag i jobben med å gjøre norske universiteter, fagskoler og høyskoler bedre.