Bilde av Per Sandberg

Foto: FrP

Enda færre asylsøkere til Norge

Antallet asylsøkere så langt i år er det laveste siden 1997. Nå nedjusteres også prognosen for årets ankomster fra 7 000 til 3 000.

– Det er en sterk reduksjon i antallet forventede asylsøkere til Norge i 2017. Prognosen er redusert med 4 000 asylsøkere eller mer enn 57 prosent sammenlignet med prognosen som ble satt i mars, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.

Gledelige nyheter
I tillegg vil det, innen sommeren er over, bli overført 1 250 asylsøkere til Norge gjennom EUs relokaliseringsmekanisme.

– Dette er gledelige nyheter på vei inn i sommeren. Vi vet selvfølgelig at disse tallene kan endre seg. Historisk kommer det flere asylsøkere om våren og sommeren, men reduksjonen i prognosen skyldes blant annet at det har kommet færre i begynnelsen av året enn ventet og at sesongøkningen så lang er svakere enn venter, sier Sandberg.

Tydelig norsk politikk

Lavere ankomster over tid vil særlig medføre lavere utgifter til saksbehandling og registrering, asylmottak, bosetting og integrering.

– Kostnadene blir betraktelig redusert når ankomstene blir såpass redusert som nå. Tydelig norsk politikk, både når det gjelder innstramminger og retur, og grensekontroller nedover i Europa har bidratt til at vi nå har de laveste ankomsttallene siden 1997, avslutter Sandberg.


Du kan lese mer om prognosene her.