Jørund Rytman. Foto.

Foto: FrP

Satser på cybersikkerhet

– Cybersikkerhet er grunnleggende for å sikre det norske samfunnet i denne høydigitale tidsalderen, sier FrPs Jørund Rytman.

Regjeringen har lagt frem en melding om IKT-sikkerheten i Norge. Meldingen skal styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.

Sikkerheten er viktig
– Norge er ett av de mest digitaliserte landene i verden. Svært mye av det vi gjør er knyttet til internett. Da er sikkerheten viktig. Vi vet at fremmede makter bruker det digitale rommet til å angripe, sabotere og spionere, men kriminelle benytter seg også av muligheten, for eksempel gjennom ransomware – de kan stenge tilgangen din til datamaskinen og kreve «løsepenger» for å åpne den igjen, sier Rytman, som er medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Rytman deltok tidligere i år på Forsvarets sjefskurs, der cybersikkerhet var et av temaene som ble tatt opp, og arrangerte et seminar på Stortinget om cybersikkerhet samme dag som IKT-meldingen ble publisert.

Berører oss alle
– Cybersikkerhet er veldig komplekst, men berører oss alle. Folk flest må være våkne for de farene som lurer ved bruk av digitale dingser. Alt som kan kobles opp på nettet kan hackes. Det største ansvaret hviler likevel på regjeringen som skal beskytte viktige funksjoner i samfunnet, og derfor er denne stortingsmeldingen viktig, sier han.

I stortingsmeldingen tar regjeringen en rekke grep som skal bedre cybersikkerheten i Norge. For eksempel er det opprettet et felles cyberkoordineringssenter som skal bedre samarbeidet mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig. Regjeringen har også startet arbeidet for en nasjonal kompetansestrategi for IKT-sikkerhet.