Erlend Wiborg. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Støre fortsetter eldreranet

– Arbeiderpartiet går til valg på å lure pensjonistene. De legger opp til fortsatt underregulering, bare etter en ny modell, raser Erlend Wiborg.

Han mener Jonas Gahr Støres forslag om å endre ordningen for pensjonsregulering fører velgerne bak lyset.

– Dette utspillet fra Støre er et forsøk på å føre velgerne bak lyset. Modellen de foreslår legger fortsatt opp til en underregulering av pensjonen. Det er noe FrP aldri kan støtte, sier Wiborg, som er FrPs arbeids- og sosialpolitiske talsmann.

Arbeiderpartiets pensjonsforlik
Som følge av pensjonsforliket Stortinget vedtok i 2011, reguleres pensjonene i takt med den generelle lønnsveksten, minus 0,75 prosent. Wiborg viser til at arkitekten bak forslaget den gang var Arbeiderpartiet. FrP var det eneste partiet som stemte imot.

– FrP var, som eneste parti, imot pensjonsforliket og den underreguleringen det innebar. Det er ingen logikk i at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand ikke skal ta del i den samme velstandsutviklingen som den øvrige befolkningen bare fordi de nå er pensjonister, sier han.

Utfordrer Støre

Wiborg understreker at Fremskrittspartiet vil fjerne hele pensjonsforliket og sørge for at pensjonene ikke underreguleres. I lys av Arbeiderpartiets utspill, vil han nå utfordre Jonas Gahr Støre.

– FrP ønsker å fjerne hele pensjonsforliket og underreguleringen fra 2011. Dette har vi stått alene om. Det er gledelig at Jonas nå er på gli, og jeg vil utfordre ham: Vil han nå være med på å skrote hele Arbeiderpartiets pensjonsforlik fra 2011?

Ap vil øke skattene for pensjonistene

Videre påpeker Wiborg at Arbeiderpartiet har lovet å øke skattene til pensjonistene med hele 1,3 milliarder kroner.

– Tall fra SSB og Finansdepartementet viser at 210 000 norske pensjonister må betale 1,3 milliarder mer i skatt årlig om Arbeiderpartiet får bestemme. Deres nye skatteplan rammer altså pensjonister i alle inntektsgrupper, inkludert dem som har under 150 000 kroner i årlig inntekt. Realiteten i Ap sitt forslag er derfor at pensjonistene kommer ut med 900 millioner mindre enn det de har i dag, sier han, og avslutter:

– Dette er uten å medregne de kraftige avgiftsskjerpelsene som Arbeiderpartiet har foreslått på fem milliarder kroner, som kommer til å ramme alle, uavhengig av om de har inntekt og evne til å betale.