Siv Jensen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Til valg for et tryggere Norge

Partileder Siv Jensen lanserte Fremskrittspartiets plan for et enda tryggere Norge på sin oppsummerende pressekonferanse etter fire år i regjering.

– Vi har fått gjennomslag for mange viktige saker, blant annet innenfor samferdsel, innvandring, skatter og avgifter, helse og eldreomsorg. Men jobben er ikke over. Valget vil definere politikken som føres de neste årene. Fremskrittspartiet vil fortsette å skape tryggere og enklere hverdager for folk flest, slår Jensen fast.

Tidenes politisatsing
– FrP gikk til valg på å styrke politiet og få kriminelle raskere siktet, etterforsket og dømt. Alle som bryter loven skal sone sin straff, og ingen ofre skal oppleve urettferdigheten ved at kriminelle går løs på grunn av milde straffer. Her har vi levert, sier Jensen.

Hun viser til at FrP i regjering har sørget for tidenes politisatsing, gjennom 1 000 flere politifolk, innkjøp av tre nye politihelikoptre og 16 nye redningshelikoptre, samt nærmest fjerning av fengselskøene.

– Folk flest skal ha trygghet i hverdagen. Vi har gjennomført mye for å oppnå dette målet, og nå går vi til valg på å gjøre Norge enda tryggere, blant annet gjennom aktive tiltak mot terror, sier partilederen.

– Innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave
Europa har det siste året vært rammet av grusomme terroraksjoner. Jensen understreker at Norge er et trygt land, men mener likevel at vi alltid må arbeide for å bedre Norges sikkerhet og beredskap.

– Å sikre innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave, sier hun.

Partilederen påpeker at FrP er godt i gang med å styrke Norges sikkerhet og beredskap, og viser blant annet til at politiet, etterretningstjenesten og PST er kraftig styrket med både penger og nye stillinger med FrP i regjering.

– I tillegg bygger vi opp det norske forsvaret som har blitt uforsvarlig bygget ned år etter år under ulike regjeringer før oss. Vi har også foreslått at terrorstøtte skal straffes med tap av statsborgerskap, styrket innsatsen mot radikalisering og skjerpet passloven for å stanse fremmedkrigere, sier hun, og legger til:

– En rekke hendelser det siste året forteller om behov for en ny kurs med tøffere tiltak mot terror på flere områder. Skal folk flest fortsette å leve sine liv i trygghet, må vi handle.

Fem konkrete terrortiltak
Fremskrittspartiet vil gjøre Norge tryggere med flere tiltak mot terror. Jensen forteller at partiet går til valg på fem konkrete tiltak som skal sikre det norske folks trygghet: Stoppe asylinnvandringen til Norge, innføre permanent grensekontroll, generell bevæpning av politiet, minimum ti års botid for statsborgerskap og overvåking og bekjempelse av radikaliserende aktivitet.

– Asylsystemet kan utnyttes, og vi må ha kontroll med hvem som kommer til landet. Derfor vil vi opprette asylmottak i utlandet slik at dem som kommer til Norge er sjekket før de ankommer. Det er viktig at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig får avklart identiteten og historien til dem som kommer til landet, for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe kriminalitet og terror. Derfor vil FrP gjøre den midlertidige grensekontrollen permanent, og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge, sier hun.

Generell bevæpning av politiet

Jensen poengterer at bevæpnet politi kan redde mange menneskeliv.

– Når man diskuterer terror, har bevæpning utvilsomt en effekt. Vi støtter politiets eget ønske om bevæpning, og vil åpne for generell bevæpning i de politidistriktene som ser behov for dette. I tillegg vil vi gi PST og politiet økte ressurser til overvåking av radikale og ytterliggående miljøer. Vi vil også gjennomføre en gransking av innholdet som forkynnes i moskeer i Norge, sier hun.

Må bevise integrering
Hun understreker at integrering er svært viktig i denne sammenhengen.

– Utenforskap dyrkes der integreringen er dårlig. Vi må integrere dem som har kommet hit, og for å få statsborgerskap må man bevise at man er integrert i det norske samfunnet. Vi vil teste språkkunnskap og samfunnskunnskap, i tillegg til å kreve troskapsløfte for å avklare om man er integrert nok, sier hun, og avslutter:

– Når man har avlagt et troskapsløfte om at man respekterer likestilling og et demokratisk styresett, er det mye vanskeligere å bli radikalisert, terrorist og å kjempe for sharialovgivning.

Se hele pressekonferansen her