Siv Jensen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Valgfrihet for pasienter og en verdig eldreomsorg

– Færre står i kø, ventetidene er redusert og det bygges flere sykehjemsplasser. Det handler om livskvalitet og trygghet, sier partileder Siv Jensen.

Det er hensynet til enkeltmennesket, ikke systemet, som skal styre utviklingen av politikken vår. Dette er selve forskjellen på oss og de rødgrønne partiene, og grunnen til at frihet for enkeltmennesket – valgfrihet – står sentralt i FrPs politikk.

Færre i kø og redusert ventetid

– FrP i regjering har redusert helsekøene og sørget for at staten nå tar et større ansvar for å bygge flere sykehjemsplasser. Langt færre står nå i helsekø fordi FrPs løsninger har blitt tatt i bruk, sier Jensen.

Hun poengterer at helsekøene og ventetidene aldri har vært lavere, og mener det skyldes at pasientene nå får velge mer selv, at det brukes private alternativer når det er ledig kapasitet, at taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle og at sykehusene får bedre betalt for å gjøre pasienter friske.

– Vi er likevel ikke i mål: Helsekøene skal videre ned, og vi skal fortsette å prioritere helse i en tid der den medisinske utviklingen går raskt, sier partilederen.

Trygghet og valgfrihet i eldreomsorgen

Jensen forteller at hun er svært fornøyd med at FrP har sikret lovfestet rett til sykehjemsplass.

– Det er ingen som sier til 6-åringen at «det er fullt på skolen, så du må begynne neste år». Slik skal det heller ikke være for våre syke eldre. De skal være trygge på at sykehjemsplassen er der den dagen de har et medisinsk behov for det og ikke kan klare seg hjemme, sier hun.

Partilederen understreker at eldre er individer som både kan og vil velge selv, og at økt valgfrihet gir økt livskvalitet. Derfor vil FrP at eldre skal kunne velge selv hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme inn i hjemmene deres for å hjelpe dem i hverdagen.

– Det handler om livskvalitet og trygghet. Eldre hjelpetrengende skal ha trygghet i hverdagen, og gode og verdige helse- og omsorgstjenester, slår hun fast.

Politiattest i eldreomsorgen
Fremskrittspartiet har innført krav om politiattest for alle som jobber innenfor eldreomsorgen.

– Dette er mennesker som kommer inn i hjemmet til folk og slipper svært tett innpå de eldre. Den tilliten skal ikke bli misbrukt. Våre foreldre og besteforeldre kan være helt forsvarsløse i møte med overgripere, og vi har et ansvar for å gi eldre den tryggheten de fortjener, sier Jensen, og avslutter:

– Eldre pleietrengende skal ha like mye trygghet i hverdagen som alle andre.


Dette har vi gjort i regjering:

- Redusert helsekøene med 70 000 personer. Det handler om å ta folk på alvor.

- Styrket sykehusenes økonomi, og sørget for at flere får behandling.
- Lovfestet rett til sykehjemsplass, og startet forsøksordning med statlig finansiert eldreomsorg. Tilbudet du får skal ikke avhenge av postnummeret ditt.
- Sørget for at staten tar halve regningen ved bygging av nye sykehjemsplasser. Det har gitt rom for at kommunene kan bygge nærmere 10 000 nye plasser, og søknadene om utbygging er doblet.
- Etablert fritt behandlingsvalg, slik at 1 700 personer har fått raskere behandling enn om de rødgrønne hadde styrt landet.
- Rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistent (BPA).
- Innført krav om politiattest i eldreomsorgen, slik at våre eldre pleietrengende sikres trygghet i hverdagen.