Siv Jensen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Penger til 10 000 nye sykehjemsplasser

– I regjering har vi sørget for penger til over 10 000 sykehjemsplasser, sier partileder Siv Jensen.

Med FrP i regjering er det bevilget tilskudd til over 10 000 nye sykehjemsplasser. I tillegg har eldre som trenger det, fått rett til sykehjemsplass.

Setter eldreomsorg høyt
– Vi følger opp rettigheter med penger. Vår politikk henger sammen og holder det den lover, sier Jensen.

Eldreomsorg er en av de viktigste sakene for FrP. I høst går partiet til valg på å fortsette utbyggingen av eldreomsorgen slik at alle som trenger hjelp skal få det.

– De eldre skal ikke glemmes, men få den hjelpen de trenger, sier partilederen.

Trygghet og livskvalitet
Hun mener god eldreomsorg dreier seg om trygghet og livskvalitet.

– En av de viktigste grunnene til at FrP har ønsket at alle eldre skal få rett til sykehjemsplass er for å sikre dem trygghet. Eldre skal være trygge på at de får hjelp, og de pårørende skal føle trygghet for sine nærmeste, forteller Jensen, og avslutter:

– De som bor på sykehjem skal også ha livskvalitet. Det innebærer god mat, aktivitetstilbud og muligheten til å leve mest mulig som før.