God sommer skrevet i skjell. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Billigere sommer med FrP

Fremskrittspartiet har i regjering bidratt til å gjøre din sommer både enklere og billigere.

Hans Andreas Limi forteller at FrP de siste årene har gjort flere grep for å gjøre sommeren både rimeligere og enklere for folk flest, som for eksempel å fjerne båtmotoravgiften.

– Båtmotoravgiften var en unødvendig avgift som staten ikke burde kreve inn. Ved å fjerne den, bidrar vi til fornyelse av båtmotorene, samtidig som vi sparer folk for titusener av kroner, sier Limi.

Vannscooter sidestilt med andre båter

Tidligere var det svært strenge regler for kjøring av vannscooter i Norge, men 18. mai 2017 vedtok Stortinget å sidestille reglene for bruk av vannscootere med andre fritidsfartøy.

– Det er veldig bra at vannscootere nå blir fullt og helt lovlig i Norge. Det er tullete at man tidligere har hatt et eget regelverk for vannscootere. En vannscooter er omtrent det samme som en småbåt, og det er derfor fint at regjeringen nå har åpnet opp for bruk av fartøyet, forteller Limi.

Billigere å kjøpe motorsykkel
Han forklarer at engangsavgiften for motorsykler nylig ble lagt om, slik at det skal lønne seg å kjøpe miljøvennlige alternativer.

– Det er utelukkende positivt at vi legger om avgiftene, fordi det nå blir mye billigere å kjøpe miljøvennlige motorsykler. Omleggelsen vil bety mye for ungdom, da engangsavgiften for lette motorsykler i stor grad faller bort, sier han.

Fjernet årsavgift på campingvogn
Fremskrittspartiet har også sørget for å fjerne årsavgiften på campingvogner.

– Når vi i tillegg fjerner årsavgiften for campingvogner viser det at vi avskaffer unødvendige avgifter, slik at folk får mer valgfrihet og en rimeligere og enklere hverdag. Denne sommeren kan du derfor nyte godt av de tiltakene FrP gjennomfører i regjering, avslutter Limi.