To ulver i snø. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Gjør det lettere å felle ulv

Regjeringen legger nå frem en tiltakspakke som gjør det lettere å felle ulv. FrPs stortingsrepresentant fra Oppland, Morten Ørsal Johansen, er svært glad for endringene.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge. Vi er helt nødt til å begrense antallet ulv i Norge, både av hensyn til husdyr og folk. Jeg er svært glad for at man nå gjør det lettere å felle ulv, sier Ørsal Johansen, som er FrPs landbrukspolitiske talsmann.

Om det blir gjort skader i beiteområder vil man nå utvide fellingstillatelsen til inntil to uker. Tidligere er tillatelsen bare gitt for tre til fire dager.

Hund kan brukes fra dag én

Det er også gitt tillatelse til at kommunale fellingslag kan bruke hund ved skadefelling på ulv. Hund kan nå brukes dag én, dersom myndigheten mener dette er et hensiktsmessig virkemiddel.

– Jeg mener det er spesielt bra at vi utvider fellingsperioden og også åpner opp for å bruke plotthund i jakten på ulv som har gjort skade – noe som gjør jakten mer effektiv, sier Ørsal Johansen.

Øker godtgjørelse i kommunale fellingslag

Han forteller at regjeringen samtidig øker godtgjørelsen til deltakere i kommunale fellingslag. Dette vil kunne bidra til at flere vil registrere seg som deltakere i ulvejakten, slik at fellingslagene som blir kalt ut har god kompetanse og større bredde.

– Vi har nå lyttet til innspill fra lokalsamfunn og saueeiere og jeg er glad for at tiltakene iverksettes umiddelbart. Vi øker satsene for skadefellingslagene slik at vi skal sikre at kommunene har godt kvalifiserte fellingslag som kan kalles ut på kort varsel, sier han.

Skal undersøke genetisk opphav
Det innføres også en varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen. Den pålegger Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen å varsle nabofylker. Andre relevante organisasjoner, som Bondelaget, skal nå varsles direkte av Fylkesmannen.

– Samtidig skal vi gjennomføre en undersøkelse av ulvens genetiske opphav. Vi vil finne ut hvor den skandinaviske ulven kommer fra, og om det er innblanding av hund i bestanden, avslutter Ørsal Johansen.