Morten Stordalen. Foto.

Foto: FrP

Mer vei bygges billigere

– Svært gledelig at det nye selskapet bygger billigere vei, sier FrPs samferdselspolitiske talsmann, Morten Stordalen.

FrP vil at veiene i Norge skal bli bedre. For å kunne bygge mer vei billigere, har FrP i regjering opprettet veiselskapet Nye Veier AS. 

Sparer 4,5 milliarder
Nye beregninger viser at Nye Veier AS bygger billigere enn Statens Vegvesen. På strekningen E6 Kolomoen – Øyer anslo Statens Vegvesen en totalkostnad på 22,2 milliarder kroner for 80 kilometer med firefelts motorvei. Nye Veier klarer å gjøre dette 4,5 milliarder kroner rimeligere, uten at det går på bekostning av kvalitet.

– Det er svært gledelig at det nye selskapet bygger billigere vei. Vi har tidligere sagt at det skal være mulig å bygge langt billigere vei i Norge, noe Nye Veier AS nå beviser, sier Stordalen.

Helhetlig utbygging

Frem til Nye Veier AS ble etablert, hadde Statens Vegvesen hovedansvaret for å bygge vei i Norge.

– Når Nye Veier klarer å redusere kostnadene betraktelig ved bygging av vei, viser det at nye ideer og tanker om veiutbygging er svært viktig. I mange år har man bygget ut vei stykkevis og delt, men nå ser man en helhetlig utbygging av veinettet. Det gjør at vi sparer penger og bygger mer vei for hver krone, forteller Stordalen.

Kan bli nedlagt med de rødgrønne

Det nye selskapet har tidligere fått massiv kritikk fra opposisjonen. Stordalen understreker at Nye Veier AS kan stå i fare for å bli nedlagt dersom Arbeiderpartiet kommer inn i regjeringskontorene.

– Det er veldig uheldig at det nye veiselskapet kan bli nedlagt dersom de rødgrønne vinner valget. Nye Veier AS bidrar til konkurranse og nye, helhetlige løsninger for veiutbygging, avslutter han.