Ung ensom jente. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP / Colourbox

Slår ned på mobbing

– Alle barn skal trives på skolen. Det har vært et av FrPs viktigste satsingsområder i regjering, sier Lill Harriet Sandaune.

Mobbing har lenge vært en av de største utfordringene i norsk skole. Elevundersøkelsen fra 2016 viser at så mange som 58 000 barn og unge opplever å bli mobbet på skolen.

Mobbeombud i alle fylker

– Det er et tall vi ikke kan akseptere. Arbeidet mot mobbing har vært en av FrPs fremste hjertesaker i mange år. Det er derfor vi i regjering har innført flere konkrete tiltak for å forebygge og bekjempe mobbing i skolen, sier Sandaune.

Et av de viktigste tiltakene har vært vedtaket om å innføre et mobbeombud i alle fylker. Sandaune forklarer at ombudene skal hjelpe elever og foreldre i saker som omhandler mobbing.

– Lokalt mobbeombud er viktig for at foreldre og elever skal få god og målrettet bistand i saker som omhandler mobbing, sier hun.

Strengere krav

Sandaune peker videre på at regjeringen også har sørget for at opplæringsloven nå skal stille tydeligere krav til at skoleledelsen og rektor må følge opp arbeidet mot mobbing. Lovendringen trer i kraft 1. august i år.

– Skolen har et ansvar for å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Dette ansvaret blir skolene nå pliktige til å følge opp. Dette innebærer blant annet at de må handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing, forklarer hun.

Styrker rettigheter

Den nye loven styrker elevens og foreldrenes stilling i mobbesaker. Sandaune forteller at de nye reglene åpner for å melde tilfeller av mobbing direkte til fylkesmannen dersom man mener skolen ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen.

– Det nye regelverket styrker rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre. Det er avgjørende for å sikre at mobbingen blir tatt tak i.

Skolene kan få bøter
Sandaune understreker at fylkesmannen kan bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre. Det betyr at skolen kan få bøter for ikke å følge opp arbeidet mot mobbing.

– Det er viktig at det får konsekvenser for rektor og skoleledelse som ikke iverksetter nødvendige tiltak for å forebygge og hindre mobbing, avslutter hun.