Bård Hoksrud. Foto.

Foto: FrP

Vil ha egen eldreminister

FrPs eldrepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, vil ha en egen eldreminister for å styrke eldres rettigheter. – Det skal være godt å bli gammel i Norge, sier han.

Eldreomsorg har alltid vært en viktig sak for FrP. Helt siden John I. Alvheims tid har partiet kjempet for å sette eldreomsorg på dagsorden.

Bostedsadresse skal ikke avgjøre

– De eldre fortjener en varm, verdig og trygg alderdom. Noen kommuner klarer å sikre dette, men dessverre er det for mange kommuner hvor det svikter for ofte i eldreomsorgen, sier Hoksrud.

Han forteller at kommunenes prioriteringer ofte er avgjørende for hvor gode tjenester de eldre får. FrP er opptatt av at det ikke er de eldres bostedsadresse som skal avgjøre kvaliteten på eldreomsorgen.

Ansvaret hviler på Ap og Sp
– De ansatte i eldreomsorgen gjør en kjempejobb, men det hjelper lite når kommunene ikke følger opp. Dette er et ansvar som hviler på Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer to tredjedeler av landets kommuner.


For å styrke rettighetene og tjenestene de eldre i hele landet, vil Hoksrud nå ha en egen statsråd dedikert til eldreomsorgen. Han mener det vil bidra til å sette større fokus på eldreomsorg.

Blir stadig flere eldre
– Som eldrepolitiker får jeg mange henvendelser fra eldre og pårørende som opplever ikke å få den oppfølgingen og hjelpen de trenger, sier Hoksrud, og legger til:

– Samtidig blir stadig flere eldre, og da er det viktig at vi har en egen minister som kan ha fullt fokus på å bedre eldreomsorgen i landet.

Styrke eldres rettigheter
Hoksrud forklarer at eldreministeren vil ha i oppgave å sørge for at de eldre får den behandlingen de har krav på i sin kommune.

– Vi vet at eldre i mange kommuner får mangelfull oppfølging, spesielt når det gjelder ernæring, aktivitet og medisinering. Det går utover de eldres livskvalitet og verdighet. En eldreministers ansvar vil være å sørge for at eldre får styrket sine rettigheter, og at kommunene følger opp disse rettighetene, avslutter han.