Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

Derfor stemmer du FrP

De siste fire årene har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for mange viktige saker. Likevel er det mye som gjenstår, og jobben skal videreføres de neste fire årene.

– Folk flest har fått lavere skatt. Det har blitt billigere å kjøre bil, og investeringene i nye veier overgår nå avgiftene som hentes inn fra bilistene. Innvandringspolitikken har blitt strengere, og det føres en mer aktiv integreringspolitikk. Syke får raskere behandling. Sykehuskøene er redusert. Eldre som trenger hjelp har fått rett til sykehjemsplass. Samtidig styrer FrP landet trygt gjennom krisen i oljenæringen, sier partileder Siv Jensen.

Fire hovedbudskap
Hun påpeker at stemmene til FrP har gitt resultater. Slik skal det også være i 2017.

– Fremskrittspartiet går til valg på fire hovedbudskap: Skatter og avgifter, helse og eldreomsorg, innvandring og samferdsel. I regjering har vi allerede levert gode resultater innenfor disse områdene, men fortsatt er det mye som gjenstår og som vi skal ta tak i de neste fire årene, sier hun.

Lavere skatter og mer vei
Jensen maner til kamp mot eiendomsskatten.

– Skattene skal videre ned, og vi vil fjerne eiendomsskatten. Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatten er en urettferdig dobbeltbeskatning som ikke tar hensyn til hvor høy inntekt eller stort lån du har, og derfor vil vi fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt, sier partilederen, og legger til:

– I tillegg skal FrP fortsette å bygge landet med vei og bane. Vi skal ha gode veier som sørger for at folk kommer seg trygt fra A til B, samtidig som vi skal ha kortere reisetid og hyppigere avganger på jernbanen slik at enda flere kan benytte seg av tog som reisemåte i hverdagen.

Innvandringspolitikken skal strammes inn
Partilederen forteller at FrP har levert gode resultater innenfor asyl og innvandring de siste årene, men understreker samtidig at jobben ikke er over.

– Innvandringspolitikken må fortsatt strammes inn. Alternativet til FrP i regjering er oppmykinger i asyl- og innvandringspolitikken, noe som vil få alvorlige konsekvenser for integreringen. Dersom vi ikke lykkes med integrering, klarer vi heller ikke å opprettholde det norske velferdssamfunnet i fremtiden. Derfor er det utrolig viktig at vi fortsetter det arbeidet vi har påbegynt, sier hun.

Utbyggingen av eldreomsorgen skal fortsette

Jensen forklarer videre at det er en prioritert oppgave for Fremskrittspartiet å sørge for at syke og eldre har trygghet i hverdagen.

– I regjering har vi sørget for midler til å bygge over 10 000 nye sykehjemsplasser, lovfestet rett til sykehjemsplass når behovet er der og krav om politiattest for dem som jobber i eldreomsorgen. I tillegg har vi redusert helsekøen med 70 000 personer. De neste fire årene skal utbyggingen av eldreomsorgen fortsette og sykehuskøene skal videre ned, avslutter hun.