Bård Hoksrud. Foto.

Foto: FrP

FrP er garantisten for samboergaranti

– Med Arbeiderpartiet vil postnummeret fortsatt avgjøre omsorgen eldre får. Troverdigheten er null når Støre prøver å gi garantier selv Aps lokale politikere er mot, sier Bård Hoksrud.

Arbeiderpartiet lanserte nylig sine forslag til endringer innen eldreomsorgen. Her lover Jonas Gahr Støre at eldre ektefeller og samboere skal få bo sammen også om de blir pleietrengende. FrPs eldregeneral, Bård Hoksrud, lar seg ikke imponere.

Ap har stemt imot samboergaranti
– Ikke troverdig. Dette er nok et eksempel på at Ap bare er opptatt av de eldre når det nærmer seg valg, og ikke vil følge opp i kommunene der de eldre bor, mener Hoksrud.

FrP har tidligere foreslått en såkalt samboergaranti i en rekke kommuner. Ap har stemt imot. Så sent som på NRK Dagsnytt 2. august gikk nok en lokal Ap-politiker ut mot forslaget fra partiledelsen.

– Det er alltid en glede å se at Ap kopierer FrPs eldrepolitikk. Men når Arbeiderpartiets ledelse er uenig med sine egne lokalpolitikere er jeg langt fra overbevist om at de vil kjempe for rettighetene til de eldre etter at velgerne har gitt sin stemme. For FrP er det avgjørende at eldre skal få et likeverdig tilbud uansett hvor de bor. Postnummeret ditt skal ikke styre kvaliteten i eldreomsorgen, sier Hoksrud.

Kommunene har ansvar for eldreomsorgen
Det er kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen, og det er derfor avgjørende med lokalpolitikere som engasjerer seg for de eldre dersom man skal lykkes med et godt tilbud. FrPs Helge André Njåstad mener FrP har det beste laget for å skape en verdig eldreomsorg i kommunene.

– Hele debatten rundt samboerskap på sykehjem blusset opp da Ap-kommunen Arendal nektet et eldre ektepar å bo sammen på sykehjemmet. Jeg mener dette er uverdig behandling av eldre som er ektefeller og føler seg trygge med hverandre, sier Njåstad, og avslutter:

– Det er FrP som er garantisten for en verdig eldreomsorg der eldre ektefeller skal få fortsette å bo sammen dersom de ønsker det.